Innerhansker

Innerhansker er hansker med varmetråder som får strøm fra et integrert batteri. Mange personer med kuldeintoleranse får innerhansker gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Det har vært en stor utvikling på varmehjelpemiddelområdet de senere årene hva angår komfort, utseende og teknologi med varmehjelpemidler. Dette har gjort at innerhansker er blitt et hjelpemiddel som er lett å bruke, og bidrar til at flere kan delta i utendørsaktiviteter om vinteren.

Artikler relatert til innerhansker
Varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – hva er det?
En ny verden med varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – en orientering
Test av varmehjelpemidler

En innerhanske er en tynn hanske uten isolasjon som man trer inni hansken du vil bruke. Da blir ytterhansken brukt som isolasjon, og vil holde godt på varmen. Dette er en god løsning hvis man har flere par med hansker, og ønsker å variere hansker til ulike aktiviteter. Det er og en billigere løsning enn å måtte bestille flere par varmehansker med varmetråd. En innerhanske sammen med en ytterhanske kan redusere bevegeligheten i fingrene, og anbefales kun til brukere med god bevegelighet i fingrene. For små barn, bør heller varmevotter vurderes. Innerhansker går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen.

Leverer din bedrift varmehjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer innerhansker?
CypromedCypromed AS var først ute på markedet med varmehjelpemidler i Norge, og har et tett samarbeid med flere sykehus og ortopediske bedrifter både i Norge og Sverige. Gjennom dette samarbeidet -og etter tilbakemeldinger fra brukere av disse hjelpemidlene, blir produktene stadig videreutviklet og forbedret. Cypromed leverer varmehjelpemidler og varmeprodukter til Hjelpemiddelsentralene i Norge. Les mer om Cypromed

Søknad om innerhansker fra Hjelpemiddelsentralen

Innerhansker

Innerhansker

Det kan gis stønad til spesialutviklede innerhansker dersom vedkommende pga. sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege. Ved NAV Hjelpemiddelsentral skal saksbehandlingstiden være maksimalt fire uker. Etter positivt vedtak bestilles innerhanskene fra leverandør av varmehjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gir stønad til rimeligste hensiktsmessige løsning. En kan ikke kreve hjelpemidler av et bestemt merke. Ved behov for spesifikk/annen løsning fra en bestemt leverandør må dette begrunnes ut fra brukers funksjon og hva varmehjelpemiddelet skal benyttes til. Se måleskjema for innerhansker som legges ved søknaden til Hjelpemiddelsentralen

Tilbake til oversikt over varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.