Parafotball og viktig utstyr for spillere

Alle har godt av å bevege seg. Ikke bare er menneskekroppen laget for bevegelse, men det er viktig for å opprettholde god fysisk og mental helse. Men hva så med de som ikke kan bevege seg like lett som de fleste på grunn av ulike funksjonshemninger? De siste årene har denne problemstillingen fått større oppmerksomhet blant annet fra flere av verdens fotballassosiasjoner.

Det har ført til innføringen av «disability-football», eller fotball for mennesker med funksjonshemninger. Dette økte fokuset på inkluderende fotball ser man også i Norges Fotballforbund. Paraidrett har kommet for å bli, og stadig flere utøvere føler seg inspirert til å delta. Men hvor kjent er paraidrett, og hvilket utstyr trenger man for å delta?

Viktigheten og populariteten til paraidrett

Som følge av større fokus på inkluderende idrett har paraidrett blitt viet stadig større budsjetter de siste årene. Det har også ført til de viktige Paralympics. Paralympics ble startet som et sidestykke til «de Olympiske leker» hvor de med funksjonshemninger som ikke kunne delta i de vanlige lekene fortsatt skulle få muligheten til å konkurrere i konkurranser tilpasset dem selv. Dette er en viktig arena for å inspirere andre med funksjonshemninger til å delta i idretten.

Økt medieomtale er også viktig i styrkingen av paraidrett. I likhet med i de Olympiske lekene kan man blant annet være med å tippe på ulike bet365 tippe-resultater. Dette viser litt av den voksende viktigheten av paraidrett. Dette bidrar igjen til økte medieomtaler, og bedre økonomi som gagner paraidretten i lengden. Det fører igjen også til at flere kan bli inspirert til å delta.


Nyttige hjelpemidler for konkurranser og trening

Akkurat hvilke hjelpemidler som kan være til hjelp i fotball for funksjonshemninger avhenger av typen funksjonshemminger som utøveren har, og nivå. Det er likevel noen hjelpemidler eller utstyr generelt som kan være nyttig eller påkrevd hvis du ønsker å spille parafotball.

Her kommer hjelpemiddel for tre typer parafotballspillere.

1: For blinde eller svaksynte
– Øyemaske:
Et krav i fotball for blinde eller svaksynte. Brillene utvikles stadig og får nye design og funksjonaliteter. Mange kan også kombineres med utstyr slik som hodeputer for å øke sikkerheten.
– Lydballer:
Lar spillerne trene på å lokalisere ballen. GOALFIX er blant tilbyderne av slike baller som også finnes for andre ballspill slik som basketball eller volleyball.

2: For rullestolbrukere
– Powerchair:
Dette er ganske dyrt, og kanskje ikke noe man kjøper bare for trening. En elektrisk rullestol gjør det lettere å fokusere på selve spillet, også takket være en «fotbeskytter» som gjør det lettere å fange, passere og skyte ballen. En powerchair øker også tempoet i spillet.

– Ekstra store fotballer:
For de som ønsker å spille fotball i rullestol er en ekstra stor ball nødvendig. Disse større ballene er lettere å passere og spille med når man beveger seg rundt på banen.

3: For amputerte
– Polstrede hansker:
Å spille med krykker er tøft og kan føre til skader. Polstrede hansker kan blant annet bidra til å forhindre smertefulle blemmer i spillerens håndflate.

Innen noen parafotball-typer er det faktisk snakk om hvilke hjelpemidler man IKKE får ha mens man spiller. Et eksempel på dette er blant annet at de som spiller parafotball for døve ikke har tillatelse til å spille med hørehjelpemidler.

Vil man spille er det derfor viktig å lese seg litt opp på reglene som gjelder akkurat sin funksjonshemning.