Piktogrammer

Piktogrammer er et velprøvd og effektivt visuelt språk utviklet for mennesker med kognitive vansker. Hvert Symbol bilde representerer et ord eller et begrep som “Gutt” eller “beklager”. Mennesker med utviklingshemming, men også andre som har ingen eller begrenset evne til å snakke, lese og skrive får piktogrammer et språk av bilder. Dermed får de også tilgang til den skriftlige språkbruk som en mental støtte, støtte minne og kommunikasjon.

Bildene kan se annerledes ut avhengig av hva de skal ha som funksjon i kommunikasjon. Piktogram er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt og helst over språkgrensene. Piktogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker.

Tilbake til Alternativ supplerende kommunikasjon

Hva er Piktogrammer

Piktogrammer illustrerer hvert enkelt begrep på en måte som gjør disse symbolene velegnet innenfor alternativ kommunikasjon for mange ulike brukergrupper, enten som erstatning for eller i kombinasjon med tale.
Mange har også stor nytte av å kombinere piktogrammer med bruk av manuelle tegn.

Piktogrammer er utformet med hensyn til vanskelighetene kognitive funksjonshemninger kan gi. Det er derfor Pikto bildene er svarte og hvite og svært stiliserte – kun informasjon bærende for bildeelementer er tilstede. Piktobilder består av to elementer: tegneserie bilde og tekst. Tegneserie bildet har alltid i en særegen form og en ledetråd til betydningen. Teksten viser hvilke ord piktobildene står for og er plassert på toppen. Men bilder kan være tvetydig, meningen er ikke alltid åpenbare. Derfor er det en viss grad av læring for å komme i gang og begynne å bruke Pikto bilder. Du kan anta hvordan å lære nye ord – Hvordan lærer du et lite barn å si “lys”? Noen av Pikto Bildene er enkle og direkte lesbare, mens andre må knyttes til situasjoner eller konsepter kjent mann. Ofte trenger piktobildene å vises og brukes i ulike situasjoner ved læring. Piktogram er et skriftspråk, blant andre. Ikke bare ord rikt og variert, men for brukerne det kan åpne nye verdener. Du kan føle at du leser og kan skrive noe. Du får et språklig fellesskap.

Video om bruk av alternativ supplerende kommunikasjon i skolen

Elever som bruker ASK from Kunnskapsfilm on Vimeo.


Slik brukes piktogrammer

Piktogrammer brukes på mange måter: f.eks kontakt bøker, kommunikasjon, kart, handlelister, dagbøker, brev og tidsplan. Det vil si, både som kommunikasjon og et hjelpemiddel for hukommelsen. Piktogrammer øker tilgjengeligheten. Alle nyter godt av Piktobildene – gjør det enklere å finne den rette. I offentlige miljøer kan Piktobildene være et supplement til vanlige tekst tegn – eller erstatte dem helt. Piktobildene er sett i dag på skoler, biblioteker, sykehus, museer, offentlig transport og andre offentlige områder. Med piktogrammer får du en tanke ut system – en standard – for skilting, trykksaker, nettsider og brosjyrer. Dette øker tilgjengelighet for alle.

Leverer din bedrift kommunikasjonshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer piktogrammer?

Dagligdata piktogrammerDagligdata driver med ytvikling, handel, service, undervisning og konsulentvirksomhet i IKT-bransjen, med hovedfokus på hjelpemidler for kommunikasjonshemmede som benytter tegnspråk eller tegn som støtte i sin daglige kommunikasjon. Dagligdata bidrar til at alle selv skal kunne velge hvem de vil snakke med – om hva som helst – når som helst. Eller for å si det på en annen måte: Bedre kommunikasjon for flere. Les mer om Dagligdata

Andre kommunikasjonssystemer for alternativ supplerende kommunikasjon

Bliss symboler
Tegn til tale
Nilbild
Picture Communication Systems PCS

Kommunikasjonshjelpemidler

KommunikasjonshjelpemidlerVi i Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har laget en egen utgivelse om temaet kommunikasjonshjelpemidler. Her tar vi for oss hva som finnes av hjelpemidler, søknadsprosess, hjelpemiddelleverandører og i tillegg gode tips og råd om hva du bør tenke på når du skal anskaffe deg et kommunikasjonshjelpemiddel. Det er viktig å finne frem til et kommunikasjonshjelpemiddel som gjør at en kan kommunisere mest mulig effektivt, uten å måtte bruke uhensiktsmessig mye krefter. Behovet for kommunikasjonshjelpemidler er stort og det finnes mye på markedet. Les mer om kommunikasjonshjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.