Alternativ Supplerende Kommunikasjon – ASK

De som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon, er barn, ungdommer og voksne som helt mangler tale eller som har tale som er svært vanskelig for andre å forstå. En del vil også ha mangelfull forståelse av talespråk på grunn av medfødte eller ervervede skader.

De befinner seg i alle aldrer og vil ha stadig nye behov for opplæring og tilrettelegging gjennomoppveksten og senere i livsløpet. Opplæring og tilrettelegging for mennesker med ervervede vansker vil ofte på viktige måter være forskjellige fra den mennesker med utviklingsmessige vansker trenger.

Tilbake til kommunikasjonshjelpemidler

Video om alternativ supplerende kommunikasjon – ASK

Elever som bruker ASK from Kunnskapsfilm on Vimeo.


Ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan mennesker med talevansker
– få vist hvem de er og hva de kan
– opprettholde vennskap
– delta aktivt i familielivet
– delta i lek eller skoleaktiviteter
– være med i arbeidsfellesskap
– delta i samfunnslivet
– uttrykke ønsker og følelser
– ta avgjørelser – noe mange mennesker tar for gitt

Alternativ supplerende Kommunikasjonssystemer

Det finnes en rekke gode alternative supplerende kommunikasjonssystemer tilgjenegelig i Norge. Vi har i oversikten under tatt for oss de mest brukte systemene innenfor ASK.

Piktogrammer

PiktogrammerPiktogram er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt og helst over språkgrensene. Piktogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker. Miljøet rundt brukerne oppfatter pictogrammene som enkle, fordi de fleste har likhetstrekk med virkeligheten, (ikonitet). En tannbørste ser ut som en tannbørste. Piktogrammene illustrerer hvert enkelt begrep på en måte som gjør disse symbolene velegnet innenfor alternativ og støttet kommunikasjon for mange ulike brukergrupper, enten som erstatning for eller i kombinasjon med tale. Mange har også stor nytte av å kombinere piktogrammer med bruk av manuelle tegn. Det finnes også en del strukturerte metodiske opplegg, som setter piktogrammene inn i en mer språklignende sammenheng. Les mer om Piktogrammer

PCS

Picture Communication System PCSPicture Communication System (PCS) er et symbolspråk som består av 3000 symboler. Symbolene er enkle strektegninger. De har tekst som antyder innholdet. Innholdsfortegnelsen er både alfabetisk og på emner. Symbolene er oversatt til norsk. Det finnes mye undervisningsmateriell på norsk, deriblant symbol oversikt, kort, tavler, folder, perm og kommunikasjonsbok i lommeformat og programvare. Les mer om Picture Communication System

Nilbild

NilBildNilbild er et sett tegninger som består av 507 kommunikasjons-tegninger. De er beregnet på barn som ikke forstår symbolspråk og de inneholder bl.a. mange tegninger av hjelpemidler som barn med funksjonshemminger kan ha bruk for. Bildene er delt inn i 29 grupper. Det finnes undervisningsmateriell som store laminerte bilder i farger, pappbilder, papirbilder, klistremerker, registerkatalog, demonstrasjonshefte, forskjellige tavler for bord og vegg, CD-rom og programvare. Les mer om Nilbild

Tegn til tale

Tegn til taleMange barn har glede av å lære et tegn til tale som kan støtte deres talespråk eller erstatte talespråk. Noen elever har lettere for å forstå eller lage et tegn som illustrerer en gjenstand eller et begrep enn å forstå eller produsere en lyd. Det er en vanlig oppfatning at tegn som støtte til tale stimulerer talen. Les mer om Tegn til tale


Bliss-symboler

Bliss symbolerBliss er et symbolspråk hvor ordet er den minste enheten. Bliss inneholder et begrenset antall grunnsymboler (100) som kan settes sammen til et stort antall ord. Det finnes også Blisstegn som utgjør grammatiske bøyninger. Dette gir muligheter til å skrive hele setninger med bruk av grammatikk. Det kan anvendes på flere språklige nivåer, fra stikkordskommunikasjon til fullstendige setninger. Da sammensetningen av en del ord og tegn er kompleks, kreves det gode språklige forutsetninger for å forstå og benytte dem. Bliss har lenge vært benyttet i skolen, men mest i spesialskolene. Det finnes mye undervisningsmateriell på norsk, deriblant programvare, tavler, kort og lesetreningshefter. Les mer om Bliss Symboler

Leverer din bedrift kommunikasjonshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer alternativ supplerende kommunikasjon?

Abilia

Abilia KommunikasjonshjelpemidlerAbilia utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser innen områdene Kommunikasjon, Kognisjon, Varsling og Omgivelseskontroll. Abilia er en sammenslåing av de fire selskapene Gewa AB, Falck Igel, Handitek og Toby Churchill. Vi er etablert i Sverige, Norge og Storbritannia. Navnet Abilia kommer fra det engelske ordet ”ability” som betyr å evne, å mestre. Gjennom å gi mulighet til å øke egen mestring ønsker vi å gi mennesker uansett funksjonsnedsettelse mulighet til økt selvstendighet og trygghet i hverdagen. Les mer om Abilia

BARNAS språksenter

BARNAS språksenter kommunikasjonshjelpemidlerBARNAS språksenter ønsker å hjelpe de barna som sliter mest med språket sitt. Vi arbeider både med å bedre munnmotorikk og med å la barna som ikke får sagt alt de ønsker med munnen få tilgang til symbolspråk. Vår erfaring er at det er mange barn som trenger hjelp, og de trenger tett oppfølging over tid. Språk er noe av det aller aller viktigste vi kan gi et barn. Det krever høyt fokus og tett oppfølging når språket ikke kommer av seg selv. Les mer om Barnas språksenter

Dagligdata AS

Dagligdata kommunikasjonshjelpemidlerDagligdata driver med ytvikling, handel, service, undervisning og konsulentvirksomhet i IKT-bransjen, med hovedfokus på hjelpemidler for kommunikasjonshemmede som benytter tegnspråk eller tegn som støtte i sin daglige kommunikasjon. Dagligdata bidrar til at alle selv skal kunne velge hvem de vil snakke med – om hva som helst – når som helst. Eller for å si det på en annen måte: Bedre kommunikasjon for flere. Les mer om Dagligdata

me too

Me tooMe too leverer symbolspråk for de som snakker med symboler fordi de trenger noe annet enn talespråk og tegnspråk. Årsak spiller ingen rolle, de er det mange av. Det er målet, nettopp det å få et SPRÅK som er drivkraften. Og om vi snakker om symboler, bilder/foto eller ordbilder som symboler, spiller heller ingen rolle. Poenget er at barn, som ikke kan snakke med munnen, bruke tegn med hendene eller lese og skrive trenger en måte å kommunisere på. De trenger symbolspråk. Les mer om me too

Annen nyttig informasjon

ASK-studium – Høgskolen i Vestfold, Hjelpemiddelsentralen og Barnehabiliteringstjenesten tilbyr i samarbeid et eget nettbasert ASK-studium. Målgruppen er fagpersonell og pårørende av personer med kommunikasjonsproblemer. For mer informasjon se www.hive.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker. Organisasjonen arbeider for å fremme forskning og utvikling rundt alternativ kommunikasjon. På www.isaac.no finner du tips og faglitteratur om alternativ og supplerende kommunikasjon.

I forbindelse med en prosjektoppgave på ASK 2 studiet ved Høgskolen i Vestfold intervjuet jeg foreldre til barn med cerebral parese (CP) som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fokuset mitt var knyttet til å se på hvordan de fylkesvise habiliteringstjenestene kan bidra til at barn med CP og alvorlige kommunikasjonsvansker tidlig får tilgang til alternativ og supplerende kommunikasjon. Les mer om tidlig tilgang grafisk språkmiljø

Kommunikasjonshjelpemidler

KommunikasjonshjelpemidlerVi i Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har laget en egen utgivelse om temaet kommunikasjonshjelpemidler. Her tar vi for oss hva som finnes av hjelpemidler, søknadsprosess, hjelpemiddelleverandører og i tillegg gode tips og råd om hva du bør tenke på når du skal anskaffe deg et kommunikasjonshjelpemiddel. Det er viktig å finne frem til et kommunikasjonshjelpemiddel som gjør at en kan kommunisere mest mulig effektivt, uten å måtte bruke uhensiktsmessig mye krefter. Behovet for kommunikasjonshjelpemidler er stort og det finnes mye på markedet. Les mer om kommunikasjonshjelpemidler

Behov for kurs i alternativ supplerende kommunikasjon?

Flere av leverandørene som leverer kommunikasjonshjelpemidler, tilbyr egne kurs for fagpersonell og pårørende.

Leave a Reply

Your email address will not be published.