Picture Communication Systems (PCS)

Picture Communication System (PCS) er et symbolspråk som består av 3000 symboler. Symbolene er enkle strektegninger. De har tekst som antyder innholdet. Innholdsfortegnelsen er både alfabetisk og på emner. Symbolene er oversatt til norsk. Det finnes mye undervisningsmateriell på norsk, deriblant symbol oversikt, kort, tavler, folder, perm og kommunikasjonsbok i lommeformat og programvare.

Picture Communication Systems (PCS) har flere ordklasser. De kan ligne håndtegninger. PCS-symboltegn vil for noen mennesker virke motiverende da de har mer ”liv” i seg enn mange andre grafiske symbolsystem. PCS er utbredt i mange land, så også i Norge. Det er flere høyteknologiske talemaskiner som benytter symbolene i sine programmer.
Picture Communication Systems (PCS) ble utviklet i USA av Dynavox Mayer-Johnson og har i de senere årene fått stor utbredelse i Norge.

Tilbake til Alternativ supplerende kommunikasjon

PCS-symboltegn

Flere studier har funnet PCS å være mer transparent enn andre grafiske symboler som Blissymbol. Et grafisk symbol er transparent hvis “form, bevegelse, eller funksjon av referent er avbildet i en slik grad at betydningen av symbolet kan lett gjettes i fravær av referent”. På grunn av høy transparens vil PCS symboler være lett å lære av barn med liten eller ingen tale. Flere studier har rapportert at barn med kognitive funksjonshemninger lærer PCS enkelt. Folk kan utvikle sine egne PCS symboler for visse behov eller hvis nødvendig symbol ikke er tilgjengelig.

Video om bruk av PCS symboler i skolen

Elever som bruker ASK from Kunnskapsfilm on Vimeo.


Leverer din bedrift kommunikasjonshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer Picture Communication System (PCS)?

Abilia

Abilia KommunikasjonshjelpemidlerAbilia utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser innen områdene Kommunikasjon, Kognisjon, Varsling og Omgivelseskontroll. Abilia er en sammenslåing av de fire selskapene Gewa AB, Falck Igel, Handitek og Toby Churchill. Vi er etablert i Sverige, Norge og Storbritannia. Navnet Abilia kommer fra det engelske ordet ”ability” som betyr å evne, å mestre. Gjennom å gi mulighet til å øke egen mestring ønsker vi å gi mennesker uansett funksjonsnedsettelse mulighet til økt selvstendighet og trygghet i hverdagen. Les mer om Abilia

Andre kommunikasjonssystemer for alternativ supplerende kommunikasjon

Bliss symboler
Tegn til tale
Nilbild
Piktogrammer

Kommunikasjonshjelpemidler

KommunikasjonshjelpemidlerVi i Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har laget en egen utgivelse om temaet kommunikasjonshjelpemidler. Her tar vi for oss hva som finnes av hjelpemidler, søknadsprosess, hjelpemiddelleverandører og i tillegg gode tips og råd om hva du bør tenke på når du skal anskaffe deg et kommunikasjonshjelpemiddel. Det er viktig å finne frem til et kommunikasjonshjelpemiddel som gjør at en kan kommunisere mest mulig effektivt, uten å måtte bruke uhensiktsmessig mye krefter. Behovet for kommunikasjonshjelpemidler er stort og det finnes mye på markedet. Les mer om kommunikasjonshjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.