Bliss Symboler

Bliss symboler er et visuelt system hvor ord og begreper representeres av logiske symboler i stedet for bokstaver. Bliss har lenge vært brukt i alternativ kommunikasjon. Bliss kan brukes av barn og unge uten ekspressivt språk på forskjellige utviklingsnivå. Bliss er internasjonalt og er betraktet som egen språk. Det benyttes i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som støtte til og erstatning av tale.

Hva er BLISS symbolsystem

BLISS symbolsystem ble introdusert i 1971 som et alternativ til bokstaver og ordtavler. Det ble opprinnelig utviklet som et middel for internasjonal kommunikasjon og publisert i boka ”Semantography” av Charles K. Bliss i 1949. Bliss ville skape et symbolsystem for hele verden. Det skulle være klart og enkelte og det skulle ikke mistolkes. Den egentlige tanken med Bliss-systemet var å muliggjøre kommunikasjon og forståelse mellom nasjonene. Hans kunnskap om kjemi, tall og musikk ble forent i denne livsoppgaven. Kommunikasjon med bliss bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. For at mennesker skal kunne forstå hverandre ved hjelp av symboler, må symbolene være noenlunde allmenne og oppfattes ganske likt på tvers av erfaringsbakgrunn, språk, alder, kjønn og kulturelle forskjeller.

Tilbake til Alternativ supplerende kommunikasjon

Hva består Bliss-systemet av?

Bliss-systemet består av rundt 100 grunnelementer. Dette synes i første omgang mye i forhold til f.eks. alfabetet. Men en stor del av symbolene er svært enkle, de fleste forstår dem umiddelbart. Samtidig er anvendelsesmulighetene mangfoldige. Dessuten tar Charles Bliss allerede kjente symboler med i systemet. Symboler har alltid vært et middel til kommunikasjon. Det utvikles stadig nye Bliss-tegn, etterhvert som behovet for nye begreper dukker opp. Hvert nye begrep/tegn godkjennes av en internasjonal komité. Med sin oppbygning kan bliss være en hjelp i alternativ og supplerende kommunikasjon. Bliss er også velegnet som hjelpemiddel for å lære språklige strukturer og grammatikk og til å forstå den dypere mening med ordene (begrepslæring). I tillegg kan bliss brukes som lese- og skrivesystem i stedet for bokstaver, midlertidig eller permanent.

Video om alternativ supplerende kommunikasjon i skolen

Elever som bruker ASK from Kunnskapsfilm on Vimeo.


Tradisjonelt er bliss brukt i alternativ kommunikasjon, det vil si som et system brukt av mennesker med store talemotoriske vansker som trenger alternative kommunikasjonsformer. Men siden bliss har så mange muligheter i seg, har man ved Bredtvet kompetansesenter har sett nytten av symbolsystemet som hjelpemiddel i undervisning av barn med store språkforståelsesvansker. Se eksempel Bliss Symboler

Leverer din bedrift kommunikasjonshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer Bliss symboler?

Normedia AS

NorMedia Bliss symbolerNormedia tilbyr løsninger for inkludering og undervisning for alle alderstrinn. Normedia´s mange årige engasjement har resultert i en omfattende kompetanse på dataprogrammer for barn. Mange internasjonale kontakter gjør at vi kan velge blant gode utenlandske programmer. De beste av disse oversettes og bearbeides til norske forhold. En stor del av programmene og utstyret vi tilbyr er laget for spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Les mer om Normedia

Andre kommunikasjonssystemer for alternativ supplerende kommunikasjon

Tegn til tale
Nilbild
Picture Communication Systems PCS
Piktogrammer

Kommunikasjonshjelpemidler

KommunikasjonshjelpemidlerVi i Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har laget en egen utgivelse om temaet kommunikasjonshjelpemidler. Her tar vi for oss hva som finnes av hjelpemidler, søknadsprosess, hjelpemiddelleverandører og i tillegg gode tips og råd om hva du bør tenke på når du skal anskaffe deg et kommunikasjonshjelpemiddel. Det er viktig å finne frem til et kommunikasjonshjelpemiddel som gjør at en kan kommunisere mest mulig effektivt, uten å måtte bruke uhensiktsmessig mye krefter. Behovet for kommunikasjonshjelpemidler er stort og det finnes mye på markedet. Les mer om kommunikasjonshjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.