Å være gammel før og nå: teknologi – ekskluderende eller inkluderende faktor?

Daglig leder i Mylifeproducts AS Jorun Pedersen, har selv vært pårørende, og har sett hvordan hukommelsesproblemer kan påvirke hverdagen både for den eldre og for de nærmeste.

Å være gammel før og nå: teknologi – ekskluderende eller inkluderende faktor?
Høsten 2013 hadde Nasjonalforeningen en meget vellykket TV-aksjon til inntekt for forskning på demens. For oss som arbeider i teknologiselskaper er det et spørsmål som melder seg ganske raskt. Hva med de demensrammedes muligheter for glede og mestring gjennom teknologi? Er de tatt med i betraktningen? Kan ny teknologi være en av de mulighetene for deltakelse, velvære og moro som mennesker med hukommelsesproblemer kan være med på?

Verden har forandret seg

I gamle dager var det forventet at man skulle bli litt åreforkalket eller glemsk med åra. Det ble nærmest sett på som en naturlig ting, og familie, venner, naboer – ja samfunnet rundt den enkelte, tilpasset umerkelig sin adferd til det faktum at “husken” ikke lenger var som før.

Ved enkle grep som at butikkdamen hentet pengene direkte ut fra portemoneen, eller at postbudet banket på døren og fortalte at postkassen var full, eller at familien puttet bestemor i baksetet når de skulle noe – uansett hva, ble eldre integrert i hverdagen selv om de var begynt å bli litt “surrete”.

Nå er situasjonen en ganske annen for de fleste. Regninger må betales i nettbanken, den lokale bankfilialen er kanskje lagt ned og erstattet med digitale tjenester. I butikken er det innført terminaler som erstatter damen bak disken. Brev er erstattet med e-poster. Hvordan oppleves dette for de som aldri har sett en datamaskin, og som ikke lenger har evnen til å lære seg nye ting?

Ekskludering

Jo, de blir ekskludert. Vi kan kanskje føle oss mer eller mindre ekskludert i relasjon til våre barn alle sammen. For å holde oss inne med tidligere kollegaer, barn og barnebarn henger vi oss på Facebook, Twitter, Instagram, Skype, SMS og hva det nå er alt sammen. Men, hvordan kan vi innlemme eldre som begynner å glemme litt, inn i hverdagen på samme naturlige måte som tidligere?

Eldre vil på nett

Det finnes teknologier som er tilpasset nettopp til den nye situasjonen hvor elektronisk samhandling har erstattet banking på dører og roting i hverandres portemoneer. Flere firmaer har tatt utgangspunkt i hvordan hverdagen ser ut for eldre og laget løsninger og datahjelpemidler som kan passe mange, både med og uten kognitive plager. Alle som bor hjemme, også eldre, har mulighet til å anskaffe og bruke ny teknologi som et nettbrett. Hvis det i tillegg er teknologi som er brukervennlig og brukerstøtte er tilgjengelig for oss som har levd en stund, kan et nettbrett være en flott mulighet til å føle seg inkludert i dagens kommunikasjonsformer.


De som vil bo hjemme

Andelen eldre hjemmeboende med hukommelsesproblemer øker dramatisk. I Europa er det nå (2011) estimert nærmere tre millioner mennesker med demens. Antallet eldre med hukommelsesproblemer er betydelig større og trenden økende. Tilsvarende økning vil vi finne i alle europeiske land. (Ref den danske Alzheimerforening). Vår erfaring er at pårørende ønsker å bidra til at foreldre kan bo hjemme så lenge som mulig, men at ansvaret for at de eldre har et godt liv, ofte oppleves som problematisk og belastende når det skal kombineres med et travelt yrkesliv.

Teknologi tilrettelagt for demente

Jorun_red 2Memas er en programvare som gjør det mulig å gi de hjemmeboende eldre oversikt over hva som skal skje hver dag på en enkel og effektiv måte elektronisk. Ved å kunne styre kalenderen til den eldre fra egen PC uten å måtte fysisk være til stede for å legge inn avtaler og påminnelser, forenkles hverdagen for den pårørende samtidig som det øker tryggheten og opplevelsen av å ha oversikt over eget liv for den eldre. Plattformen er utformet på en slik måte at den pårørende kan legge inn avtaler, beskjeder og bilder fra egen PC og kan bestemme hvilke funksjoner som passer for sine egne eldre. Softwaren lastes ned på et Android nettbrett som står fast hjemme hos den eldre. Funksjoner og utseende styres via en webside.

Foreløpig er følgende funksjoner lagt inn i systemet: Oversikt over dagen i dag, kalender, bilder, aviser, værmelding, huskelapper og “kontakt meg”- funksjon. Systemet har vært til utprøving i England, Tyskland og Norge hos 10-15 familier i hvert land i 2011 og 2012.
Resultatene fra utprøvingen var at de eldre følte mer glede, de pårørende opplevde mindre stress og begge parter opplevde større trygghet når de brukte Memas.

Inkludering er mulig!

Konklusjonen er at dersom man legger til rette med riktige hjelpemidler og bruker den riktige teknologien er det ikke umulig å inkludere eldre i nettsamfunnet, det er også mulig å inkludere mennesker med demens, eller andre funksjonsnedsettelser, dersom man bare tenker seg litt om.

Produktet vises blant annet i følgende visningsmiljøer i Norge: Almas hus (Oslo), Mulighetsrommet (Trondheim), Terningen nettverk (Elverum), Teknologirommet (Tromsø), Smartbo demorom (Stjørdal)
Memas er utviklet i Norge og miljøene bak produktet er Tellu AS, Karde AS og Forget-me-not AS som sammen opprettet selskapet Mylifeproducts AS i 2012. Se nettside www.mylifeproducts.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.