Brukerne en salderingspost

Hepro AS produserer hjelpemidler til funksjonshemmede. De mener at brukerne blir en salderingspost for politikerne. Om dette skal kunne endres mener de at politikere, Rikstrygdeverket (RTV), hjelpemiddelsentraler og helsesektor må arbeide tettere.

Tekst og foto: Randi Nordset

I et samfunn der funksjon er viktigere enn alt annet, rammer byråkratiske regler de funksjonshemmede. Det er ikke alltid politiske vedtak er i samsvar med intensjonene, og sparekniven kan derfor få utilsiktede konsekvenser. Samtidig har Norge et av verdens strengeste regelverk for hjelpemidler. Derfor ligger det betydelige ressurser bak leverandørenes produkter og produktutvikling.

Norge strengest i Europa
Ergostart har snakket med salgssjefen for Hepro AS, som forteller at det kreves betydelige ressurser å få et hjelpemiddel ut på det norske markedet. Det er mange hensyn og ta, og mange skjær i sjøen.

– Vi har etter hvert utviklet et stort byråkrati rundt hjelpemidler. Det er nesten umulig å penetrere dette markedet som produsent, forklarer salgssjef ved Hepro AS, Berit Jødahl til Ergostart.

– Norge stiller de strengeste krav i Europa, og er også strengere enn USA. Dette gjør også import av produkter til den reneste risikosport, smiler hun og viser til Hepros erfaring på området.

Hepro AS har eksistert siden 1987, hvor de kun var forhandlere og importør de to første årene. Mange produkter var ikke tilpasset det norske markedet mente Hepro og tok derfor skjeen i egen hånd.

– På grunnlag av dette har vi fortsatt å øke vårt produktspekter, og videreutviklet produktene våre. Vi har egne ergoterapeuter som vi samarbeider nært med, og et eget salgsapparat, forklarer hun. Hun understreker også at dette gjør det lettere å få kunnskap om produktene
ut til brukerne.

– Var jeg eneveldig politiker i en uke, ville jeg først og fremst lagt vekt på å komme nærmere brukerne, smiler hun. Og forklarer innspillet med at det til syvende og sist er funksjonshemmede som skal bruke produktene som kommer ut på markedet.
Hun forteller også at det stilles veldig høye krav i forkant av et prisforhandlet produkt. Samtidig er det ingen automatikk i å komme inn på de rosa sidene.

– Hepro AS har nok en gang passert nåløyet, og fått produkter prisforhandlet etter godkjenning. Likevel er det ingen automatikk i at hjelpemiddelsentralene vil ta dem i bruk. Hun henviser til de rosa sidene, hvor hjelpemiddelsentralene legger inn de produktene som etter et skjønnsomt utvalg skal være tilgjengelig for brukerne.

Skriv fra RTV mistolkes
Rikstrygdeverket blir pålagt fra finanspolitisks hold om nedskjæringer som skal foretaes. Det viser seg at disse skrivene til tider kan mistolkes av førstehjelpstjenesten.

– For halvannet år siden kom det et skriv fra RTV om nedskjæringer på løfte- hvilestoler på ti millioner kroner. Dette gjorde noe med markedet, forklarer hun etter erfaringer de gjorde seg da.

– Jeg tror skrivet ble lest av mange terapeuter som om det var slutt på disse produktene. Det var ikke det som sto i skrivet, der sto det at man må ha “dokumentert behov for oppreisning” for å få en slik stol, sier hun.

– Men det kriteriet har alltid ligget der, jeg tror det var ment som en påminnelse for å stramme inn noe som holdt på å gli ut. Det er krevende å sette seg inn i alle regler rundt hjelpemidler for førstehjelpstjenesten, men for brukerne er dette et must, understreker hun.

Krevende for ergoterapeuter
Med tanke på at omlag fem prosent av ergoterapeututdanningen går med på kunnskap om hjelpemidler, blir behovet for kunnskap stort i etterkant av utdanningen.

– Ergoterapeuter jeg har snakket med opplever at så mye som nittifem prosent av dagen går med til bruk og valg av hjelpemidler. Dette gjelder først og fremst de som jobber i kommunesektoren, forteller hun.

– Det er derfor de nyutdannete som lider mest under for liten kunnskap om hjelpemidler. Da er det vi som bransjefolk som tar denne jobben i form av kursing. I tillegg har også hjelpemiddelsentralene kurs for ergoterapeuter, legger hun til.

Det er først og fremst førstelinjetjenesten som skal tale brukernes sak. En tidkrevende jobb i en jungel av muligheter.

– Selvfølgelig er sikkerhet og kvalitet utrolig viktig, så det er klart at kontroll med markedet er påkrevd. Hun legger til at de som leverandør er mest oppatt av brukerne.
– Der skulle jeg gjerne sett en holdningsendring på politisk nivå, påpeker Jødahl.

Produktutvikling et samspill
Salgssjefen ved Hepro AS forteller kort om den tidkrevende jobben det er i forkant av å få et produkt frem til brukerne. Hun forklarer også hvor sentralt brukerne står for dem i hele denne prosessen. 1. juli i år fikk Hepro AS et nyutviklet produkt ut på markedet. De har lagt vekt ikke bare på funksjon, men også på design.

– Produktutvikling er langt fra noe solospill. Her får alle som har kontakt med produktene komme med innspill. Dette gjelder så vel brukere som helsesektor og hjelpemiddelsentraler, ja, kort sagt alle, forklarer hun.

– Dette samles i en egen idé database. Denne ligger så i bunnen av vurderinger for eventuelle endringer som blir foretatt hvert annet år, sier hun.

– Som du forstår krever det store ressurser å få et nytt produkt helt frem til brukerne, avslutter Berit Jødahl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.