Category Archives: Datahjelpemidler

PCEye – Nyhet fra Tobii

Tobii PCEye er utviklet for å gi flere mennesker med store fysiske handikap tilgang til sin egen datamaskin. Modulen benytter den presise og stabile Tobii øyestyringsteknologien i ny design som raskt og enkelt kan monteres på datamaskinen. Dermed får brukeren full øyestyrt tilgang til vanlige Microsoft Windows-program og -funksjoner.

Hvem har nytte av PCEye?

Tobii PCEye er et datahjelpemiddel som passer godt for kognitivt sterke brukere som ønsker tilgang til standard PC-program. Produktet er utviklet med tanke på brukere med svekkede motoriske evner, eller som trenger et alternativ til datamus.

PCEye vil være til nytte for:

– Brukere med svekkede motoriske evner pga. ALS
– Personer med ryggmargsskader
– Brukere med noen typer nevrologiske sykdommer
– Nøyaktig øyestyring

Tobii PCEye er et hjelpemiddel som gir en nøyaktig sporing av blikket ditt og overfører bevegelsene til en muspeker på skjermen. Ulike individuelle forhold som ukontrollerte hodebevegelser eller forskjellige lysforhold vil ikke påvirke nøyaktigheten av øyestyringen fra Tobii PCEye.

Etter at du har installert nødvendig programvare, satt på festeanordningen og montert modulen, fullfører du konfigurasjonsveiledningen og en kort kalibreringsprosess, og du er klar for å bruke øyestyringen. Innstillingene og kalibreringen lagres og du vil sjelden eller aldri måtte kalibrere på nytt for samme bruker. Med Tobii PCEye kan du også lagre innstillinger for flere profiler, slik at modulen kan brukes av flere brukere, for eksempel i et klasserom.

Bruk med kraftig PC

Tobii PCEye tilbyr øyestyring til bruk på kraftige PC-er. Dette passer godt for de som ønsker høy ytelse, eller for dem som vil henge med på den teknologiske utviklingen. Du kan oppgradere PC-en uten å bytte ut øyestyringsenheten. Slik kan du fortsette å bruke de programmene, spillene osv. som du er vant til.

Skoog – Musikkinstrument for alle – Lag musikk du også

Skoog er et spennende nytt musikkinstrument laget for barn i alle aldre med forskjellige ferdigheter. Skoog er uttrykksfull, taktil, intuitiv og et hjelpemiddel laget for å skape og utforske musikk.

Ved hjelp av medfølgende programvare, uttrykkes lydkvaliteten av virkelige musikkinstrumenter. Den er fleksibel og enkel å bruke. I tillegg til mulighet for laering, kreativitet og å uttrykk musikalitet, er den også en morsom og engasjerende lydressurs.

Hver Skoog-pakke inneholder en multi-touch-sensor og en CD med 10 fantastiske instrumenter. Bare installer programvaren på datamaskinen din, koble til dine favoritthøytalere og koble Skoog til USB-porten og du er klar til å spille.

Skoog er designet for lek, individuelt eller i grupper. Intuitivt, fantasifull og morsom. Skoog er følsom for hvordan og hvor den blir berørt. Fra fjærvekt til kjempetungt, kan den trykkes, skvises, klemmes, vris eller slås på hvor som helst og du vil umiddelbart bli begeistret av en musikalsk respons.

Du kommer til å ville gjøre det igjen. Og igjen.

Skoog er laget for å bli spilt på, med eller uten musikalsk opplæring. Et stort utvalg av musikalske instrumentlyder betyr at det er noe for alle. Gi en forsiktig klem på Skoog for en jevn dønning av messing, eller hva med en subtil vri for en skrikende overblåst fløyte?

Og med en annen tone på hver side, er det enkelt å lage akkorder og melodier.

Skoogs justerbare følsomhet og smarte innstillinger betyr at selv en absolutt nybegynner kan spille som en proff. Alle kan oppdage den indre musikken i seg.

Med muligheten til å lage egendefinerte brukerprofiler (skreddersydd for å passe hver enkelt bruker) og en omfattende bruksanvisning, er programvaren superenkel å sette opp og like enkel å bruke.

Med Skoog kan alle være kreative og lage og utforske musikk.

Norsk forhandler for dette musikkhjelpemidlet er Mikrodaisy AS.

Digital merverdi – ikke for alle

Et mål for overgang til digitale TV-sendinger er å gi hele befolkningen et bedre tilbud – en digital merverdi. Dette gjelder nok de fleste, men ikke for mange eldre og funksjonshemmede. Nå må kringkastere, distributører og utstyrsleverandører styrke innsatsen.

Medietilsynet og NAV Hjelpemiddelsentraler og Spesialenheter har gjennomført en undersøkelse for å finne i hvilken grad sentrale aktører i markedet for digitalt fjernsyn har kompetanse og fokus på produkter som kan brukes av personer med for eksempel syns- eller hørselshemninger. Data er samlet inn fra kringkastere, distributører og utstyrsleverandører.

Undersøkelsen viser:
• Det er så langt gjort lite for å utnytte de mulighetene som ligger i den digitale teknologien for å gi funksjonshemmede en merverdi. Et positivt unntak er at NRK1 Tegnspråk blir tilgjengelig for flere.
• Tilbudet av tilrettelagte hjelpemidler og betjeningsvennlige produkter er svært begrenset.
• Få leverandører eller aktører har gjennomført eller har tenkt å gjennomføre spesielle tiltak for å få på plass slikt utstyr.

Politiske målsettinger
I Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) «Kringkasting i en digital fremtid» understrekes det at i den digitale kringkastingen må alle grupper av befolkningen inkluderes. Digitale medier må utformes på en måte som imøtekommer de behovene som ulike grupper av funksjonshemmede har. Kringkasterne og elektronikkbransjen oppfordres derfor til i større grad enn nå å ta i bruk ny teknologi for å gi hørselshemmede og andre grupper funksjonshemmede mulighet til å ta del i mediesamfunnet på en fullverdig måte.

Utfordringer
Den store utfordringen er dekodere, teleslynger, datahjelpemidler og fjernkontroller Hvordan en dekoder skal tilkoples og betjenes er for mange en enkel sak, for andre en stor utfordring. Eldre og funksjonshemmede er ofte ikke vant med bokser som krever oppgradering, nye kanalsøk, «omstart» osv. Med dekoder må man vanligvis også forholde seg til to fjernkontroller. Det finnes universelle fjernkontroller på markedet, men de er ofte vanskelige å programmere og lite tilpasset dekoderne på markedet. Hørselshemmede som benytter teleslynge må anskaffe og montere en ekstra kabel til dekoderen.

Teksting som lyd
Svaksynte og blinde har behov for å få lest opp undertekster. Mange har forventinger om at NRK skal komme med en slik tjeneste i det digitale bakkenettet slik som for eksempel Sveriges Televisjon har klart. Hørselshemmede og synshemmede mennesker bruker like mye TV som andre – og bør få oppleve en digital merverdi på lik linje som funksjonsfriske. I mange tilfeller er det kun snakk om enkle og ikke spesielt kostnadskrevende tiltak som skal til.

NAV Hjelpemiddelsentraler og Spesialenheter og Medietilsynet oppfordrer derfor så vel TV-stasjoner som distributører og utstyrsleverandører til å styrke innsatsen på dette området, slik at forventningen kan innfris. Medietilsynet har fra Kulturdepartementet fått en offentlig informasjonsoppgave for publikum i forbindelse med overgangen til digitalt bakkenett. Publikum kan få nøytral, objektiv informasjon fra Medietilsynet på www.Digitaltvinorge.no eller informasjonstelefon 815 52 900.

Enklere kommunikasjon med nye produkter

Data- og kommunikasjonsmarkedet er i stadig utvikling. Til glede og nytte for brukergruppen med behov for kommunikasjonshjelp.

Ole-Bernhardt Vangen fra Permobil Dialog har kommentert de siste nyhetene innen kommunikasjonshjelpemidler. Han er begeistret for de nye produktene. Han er opptatt av at produktene skal være funksjonelle for brukeren i hverdagen. Blir kommunikasjonshjelpemiddelet for komplisert, kan det fort bli at det ikke lenger et hjelpemiddel, sier han til Ergostart.

SmartTalk & SmartSpeak
SmarttalkDen nye Smartserien fra Permobil ble nylig lansert. Hjelpemidlene er tiltenkt brukergruppen som starter med kommunikasjon for første gang, eller de som ønsker et enkelt kommunikasjonshjelpemiddel i de daglige oppgavene. Mange regner denne talemaskinen som en av markedets enkleste fordi bruker- og programmeringsterskelen er veldig lav. Den har store symbolfelter og gjenkjenner overlegg automatisk. Talemaskinen er godt egnet for barn og mennesker med kognitiv svikt. Med dette produktet kan ikke brukeren konstruere sin egen tekst, men ved å trykke på et bildefelt uttales setninger som er lest inn på talemaskinen. Talen er dermed digital. Maskinen er svært enkel i bruk og kan tas med.

Mind Express
MindExpressMind Express er et datahjelpemiddel og programvare som er utviklet for å kunne benyttes både til de enkle og mest avanserte kommunikasjonsoppgaver. Programvaren fra Permobil kan utvikles i tråd med de fleste av brukerens evner og behov, noe som kan fremme kognitiv og funksjonell utvikling. Symbolbrukere kan dessuten skrive grammatisk riktig ved at programvaren korrigerer grammatikken automatisk, den bøyer verb, substantiv, korrigerer fortid/nåtid, entall og flertall. Derfor er Mind Express unik sammenlignet med andre produkter innen samme felt. Programmet kan bruke både digital og syntetisk tale. Det vil si at man enten kan velge ord ved å trykke på bildeknapper, eller forme ordene selv ved å bruke et tastatur. Skjermen kan deles opp i ønsket antall felter for best mulig kommunikasjon. Programmet støtter omgivelseskontroll med stor funksjonalitet, telefonering fra fast telefon og mobil telefon, og full SMS-støtte. Med litt opplæring er programmet lett å redigere/tilpasse, og kan gjøres av de som er nære brukeren. Mind Express fungerer godt sammen med Tellus 3 +, disse to leveres ofte ut sammen.

Tellus 3+
Tellus3Tellus 3+ er en plattform for kommunikasjonsprogrammer. Denne skjermbaserte talemaskinen er klargjort for bruk av omgivelseskontroll, pekeskjerm, brytere, mobil og internett. Tellus 3+ kan benyttes med mange kommunikasjonsprogrammer, noe som gjør enheten fleksibel. Enheten har fem trykkfelter ved siden av skjermen som kan
programmeres til valgfrie funksjoner. Det er en stor fordel at den er tilrettelagt til alle funksjoner som en bruker ofte trenger, og er designet for å være en komplett kommunikasjonsenhet. Tellus+ 3 finnes kun i en størrelse, og forhandles av Permobil.

SpeakOut
SpeakOutDette produktet sies å være det siste innen tekst-til-talemaskiner blant de som bruker Accapella talesyntese. SpeakOut har et unikt frasesystem og direkte tale. Den kan kobles til mobiltelefonen, noe som gir brukeren stor fleksibilitet og mange muligheter. Produktet er laget for brukere som kan lese og skrive, og håndteres omtrent som en vanlig datamaskin. Talen er syntetisk. Det vil si at brukeren selv konstruerer ordene som uttales. Dette produktet leveres ikke med bildesymboler, men det følger med to skjermer som gjør at brukeren kan kommunisere med andre også ved å bruke tekst i stedet for lyd-uttale.

For mer informasjon om produktene, se leverandørens hjemmesider: www.permobil.no

Nye pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet

Mange barn opplever vanskeligheter med å tilegne seg kunnskap på grunn av forskjellige funksjonshemminger. To av disse tre programmene fra Microdaisy tar mål av seg til å hjelpe på dette. Det siste sikrer at ikke barna ikke uforvarende sletter eller endrer andre filer og programmer på datamaskinen. Nye datahjelpemidler pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet.

Økt leselyst og lesehastighet
Lesehastighete-Lector er et lesetreningsprogram for PC som hjelper personer til å bli flinkere, blant annet ved å fokusere på ett ord av gangen. Programmet er blitt utarbeidet i samarbeid med spesialpedagoger som til daglig arbeider med lesevansker. Testing viser at e-Lector hjelper personer med lesevansker til å lese lettere, raskere samt gjøre lesingen mer lystbetont. e-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. All tekst man har eller finner elektronisk, kan leses i e-Lector. For eksempel nettsider, dokumenter og e-post. Programmet brukes bl. a. av blinde elever i språkfag, til innhenting av utenlandske tekster for trening av uttale, det brukes av bevegelseshemmede via bryterstyring, av mennesker som har vært utsatt for ulykker og av fremmedspråklige for å lære seg norsk.

Nå kan alle lage presentasjoner
PresentasjonerDet å lage en nettside eller innhold til en nettside kan virke veldig vanskelig og kun forbeholdt de proffe programmererne. Det har også kommet enklere verktøy for «folk flest», men det er likevel alt for avansert for mange av barna våre. MultiMedia Lab Express har blitt utviklet i samarbeid med Spesialpedagogisk Instituttet (SIT) i Sverige og har sikret skolen og hjemmet et multimedia-verktøy som er tilgjengelig for alle. Ved hjelp av en rekke hjelpemidler og standardmaler som ligger ferdig i programmet kan barn få lov til å være kreative og lage sine egne nettsider, presentasjoner eller enkle e-læringsoppgaver. MultiMedia Lab Express gir brukerne mulighet til å dele det de har laget, over internett (eks. skolens nettside eller læringsportal) via et tastetrykk. Brukergrensesnittet i MultiMedia Lab Express er lettfattelig og kan tilpasses den enkelte. Knapper kan skjules og størrelsene kan endres. I tillegg inneholder programmet støtte for talesyntese slik at menyer, filnavn og all tekst kan bli lest opp.

Nytt program sikrer datamaskinen din
Sikrer datamaskinenNår barn får fritt spillerom foran pc-en, skjer det fort at mapper blir flyttet og filer slettet. Ikonene står hulter til bulter, og maskinen blir tregere og tregere. Noen ganger stopper alt opp. Ifølge Mikrodaisy kan Skanix Illusion Wiz sette en stopper for de kostbare reparasjonene. Programmet er en enklere og mer brukervennlig versjon av det som brukes ved skoler over hele Europa. Standardvalg og automatisk konfigurering gjør oppsett av programmet
enkelt. Programmet kan også være til god hjelp for privatpersoner andre, mindre datakyndige som vil sikre sine datamaskiner på en enkel måte Heretter kan du altså bare la barna leke seg på pc-en uten å være redd for at den skal henge seg opp, eller bli ødelagt på annen måte. Hver gang maskinen skrus av og på igjen, vil den være som ny.

Datahjelpemidler

Datahjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Spesialtilpassede datahjelpemidler og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. En datamaskin kan være et nyttig hjelpemiddel både som en funksjonsstøtte ved manglende finmotoriske ferdigheter og som et pedagogisk hjelpemiddel. Datautstyret gir nemlig gode muligheter for individuell tilpasning og forenkling av oppgaver. I tillegg fungerer det utmerket for de fleste som en støtte til kommunikasjon med andre barn og voksne. Du må ha en vesentlig og varig funksjonshemning, som har vart mer enn to år. Funksjonsevnen må bli bedret av datamaskin. Funksjonsnedsettelsen må ha medisinske årsaker, enten den viser seg som store lese-og skrivevansker, eller andre funksjonshemninger.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvor henvender du deg for datahjelpemidler?

Går du på grunn- eller videregående skole, får du hjelp av rådgiver på skolen. Andre får hjelp innen kommunehelsetjenesten eller hos hjelpemiddelsentralen.

Hvilken type datamaskin?

Du kan velge mellom bærbar PC eller stasjonær PC. Noen kan låne en PC, andre får PCen til odel og eie, avhengig av behov. Er du skoleelev med behov for PC, eller kanskje du trenger PC hjemme? Da er du ansvarlig for datamaskinen og må bekoste reparasjoner selv. Er du i arbeid, i yrkesrettet attføring eller tar høyere utdanning, kan du låne PC hos hjelpemiddelsentralen. Da er hjelpemiddelsentralen ansvarlig for teknisk oppfølging av utstyret. Personer med store komplekse behov kommer også inn under denne ordningen.

Leverer din bedrift datahjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvordan søke om datahjelpemidler?

Gjelder søknaden behov i skole eller i dagliglivet, har kommunen ansvar for å utrede og begrunne søknaden. Den sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. I komplekse saker hvor det trengs spesialekspertise, kan hjelpemiddelsentralen være behjelpelig i utredningen av søknaden. Det kan gis stønad til spesialtilpasset datautstyr, som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Spesialtilpasning kan være leselist, skjermleser, skjermstyring til syntetisk tale, med mer. Den som søker om spesialtilpassede datahjelpemidler må være sikker på at det ordinære datautstyret, som ikke dekkes av NAV, er mulig å spesialtilpasse, og at en slik tilpasning er hensiktsmessig. Hjelpemiddelsentralen i fylket kan gi råd om hvilket datautstyr som egner seg for spesialtilpasning. Det kan gis stønad til spesielt tilrettelagt programvare. Dette er programmer som kompenserer for manglende ferdigheter og bedrer funksjonsevnen. Standard datautstyr som inngår som en delkomponent i en hjelpemiddelløsning som er nødvendig for at du skal kunne kommunisere, vil fortsatt kunne dekkes. Det er en forutsetning at alternativet er et dyrere kommunikasjonshjelpemiddel.

Barn under skolepliktig alder, skoleelever og personer som har fått innvilget utdanningstiltak fra NAV (tidligere yrkesrettet attføring) kan i noen tilfeller få låne ordinært datautstyr dersom krevende tilpasninger av datautstyr og hjelpemidler gjør det mer hensiktsmessig med en totalløsning.

Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Trenger du datatekniske hjelpemidler?

Med omgivelseskontroll kan du fjernstyre elektriske apparater, for eksempel lys, varme, døråpnere, radio, TV og telefon. Kommunikasjonshjelpemidler: Hvis du har problemer med å uttrykke deg gjennom tale, kan du ha nytte av samtalehjelpemidler. Har du problemer med å bruke tastatur eller mus, finnes det innmatingsenheter og presentasjonsenheter til betjening av datamaskinen. Svaksynte og blinde kan ha nytte av datadisplay og alternative presentasjonsenheter. For dem som ikke kan lese finnes det pictogrammer, dvs. bilder av det man ønsker å uttrykke, eller sort-hvite enkle tegninger og symboler. Er vanlige telefoner vanskelig for deg a bruke, finnes det alternative telefoner og telefoneringssystemer som hjelpemidler. Er du i tvil om hvilket hjelpemiddel som viI passe best for deg, kan du få hjelp til utredning og utprøving av NAV Hjelpemiddelsentral. Alle søknader sendes NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt.