Fritak for piggdekkavgiften for forflytningshemmede

I de mest trafikkerte områdene av landet må man betale gebyr for å kjøre med piggdekk. Biler som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede er fritatt for denne avgiften.

Kilde: nhf.no

Gebyrfritak

Nå kommer den kalde, gode tida da noen av oss har mest lyst til å holde oss innendørs. Av og til må vi imidlertid ut. Noen ganger ut på glatte veier. I de største byene må man betale gebyr for bruk av piggdekk. Biler som har parkeringsbevis for forflytningshemmede er imidlertid fritatt for å betale piggdekkavgiften. Husk at parkeringsbeviset alltid skal være plassert godt synlig bak frontruten.

Utdrag fra Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

§ 1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder bruk av bil jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 2-2 med piggdekk i naermere fastsatt område (gebyrsone) jf. § 3, på veg skiltet med ofentlig trafikkskilt. Denne forskrift gjelder ikke bruk av følgende biler:

1. Bil som i følge opplysninger i vognkortet er godkjent som utrykningskjøretøy. Annen bil i politiets tjeneste.
2. Bil hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbvis for forflytningshemmede, jf. forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede. Ved parkering skal parkeringsbevis alltid være plassert godt synlig bak frontruten.
3. Bil som har montert synlig innretning slik som plog, strøredskap e.l., og er under oppdrag i forbindelse med brøyting, salting eller strøing.
4. Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn.

Tillat med flere pigger

Når det gjelder piggdekk, er det også slik at det er en begrensning på antall pigger det er lov å ha pr. hjul, avhengig av hjuldimensjonen. Biler som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede har lov til å bruke dekk med litt flere pigger enn andre – konkret inntil 150 pigger pr. hjul, uansett hjuldimensjon.

Vil du vite mer så gå til denne adressen: www.lovdata.no
Kjøretøyforskriften inneholder alle detaljene!

Leave a Reply

Your email address will not be published.