Millionbeløp til habilitering og rehabilitering

Stiftelsen Sophies Minde utlyser 15 millioner kroner til forskning og utvikling innen feltene habilitering og rehabilitering. Stiftelsen arbeider i forhold til bevegelseshemmede. I virksomhetsplanen for 2008-2012 er det avsatt 15 millioner kroner til forsknings-, utrednings- og dokumentasjonsprosjekter.

Pengene er frigjort etter salg av eiendom som tidligere var knyttet til Sophies Mindes sykehus i Oslo. Styreleder Helga Riise sier at stiftelsen ikke bare er ute etter prosjekter på høyt akademisk nivå. Det er også aktuelt med mer praktisk rettede prosjekter.

– Vi går ut bredt med henvendelser til et mangfold av fagmiljøer, sier hun.

Tverrfaglighet

Både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter vil bli vurdert. Det kan gis støtte til hele eller deler av et prosjekt. Det oppfordres til samarbeid på tvers av fagmiljøer. Til å vurdere søknadene, blir det nedsatt en tverrfaglig sammensatt fagkomité. Komitéen gor en anbefaling til stiftelsen styre. Søknadsfrist er 1. mars 2008.

Utdanningsstipender

Fra 2008 etablerer stiftelsen en stipendordning for bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- og masternivå.
Formålet er å stimulere til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Studenter som gjennomfører
utdanningen innenfor normert tid, kan søke om stipend på inntil kr. 36 000 pr. år. Bevegelseshemmede som ikke greier å fullføre studiet innenfor normert tid kan søke om stipend på inntil kr. 85 000 pr. år inntil to år utover den tiden lånekassen gir stipend eller lån.

Leave a Reply

Your email address will not be published.