Visjonen «Fotball for alle» og den Norske Stjerneligaen

I Norge er det et stort fokus på at sport skal være åpent for alle. Dette har ført til mange populære tiltak, blant annet oppstarten av den norske Stjerneligaen. Stjerneligaen er et initiativ organisert av Norges Fotballforbund som innebærer at mennesker med ulike funksjonshemninger som ønsker å delta i tilrettelagt fotball skal få muligheten til å delta i sin egen liga. Liknende tilbud finnes også innen andre sporter, med blant annet den årlige Landsturneringen for stjernelag, som er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund.

Et ønske om å inkludere alle

Fra 1997 til 2007 ble det gjennomført en stor organisatorisk endring i Norge, som arbeidet for økt integrering. I 2007 ble Inkluderingskomiteen i Norsk fotball opprettet, med et mål om å oppmuntre alle til deltakelse i sporten. Dette har ført til NFFs nåværende visjon om «fotball for alle», som forplikter dem til å tilrettelegge for at alle som ønsker det skal få muligheten til å spille fotball, også de som ikke føler tilhørighet innen andre lag. Også før denne omorganiseringen ble det organisert idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, men da gjennom egne forbund. I dag har derimot særforbundene i Norge tatt på seg ansvaret for denne jobben.

En av de viktigste verdiene i Stjerneserien er at det ikke finnes regler for hvem som kan være med eller ikke. Årlig organiseres det mange arrangementer innen fotball for deltakerne i Stjerneligaen. Dette inkluderer blant annet arrangementer annenhver måned hvor det er muligheter til å spille kamper. Selv om dette er noe som sitter sterkt innen norsk fotball, er det særlig det gamle fylket Hordaland, nå en del av Vestland, som har skilt seg særlig ut. Stjerneserien i Hordaland ble i slutten av 2019 kåret til Europas beste på tilrettelagt fotball, med prisen «Best Disability Initiative». Den ble delt ut som del av to nye UEFA grasrotpriser.


Et tilbud som blir stadig mer populært i Norge, også i store klubber

Ikke overraskende blir tilbudet til de med funksjonsnedsettelser stadig mer populært i Norge, men enn så lenge er det små, lokale lag som hovedsakelig har opprettet egne Stjernelag. Det er også stadig flere større klubber som oppretter lag, som del av sitt fokus på samfunnsansvarlighet. Én av disse er Vålrenga som for tiden ligger godt an i Eliteserien, og har for tiden odds på 7.00 i sportsspill til å komme på topp 2 i Eliteserien. Også Brann FK i Bergen tilbyr et lag i Unified-klassen.

Å ta større samfunnsansvar er noe som blir stadig vanligere rundt om i verden. Selv om dette ofte er gjort fra et markedsføringsperspektiv av bedrifter, for å øke bedriftens kundelojalitet og for å skape forbedret omdømme, får også stadig flere genuint øynene opp for viktigheten av å gi tilbake til nærsamfunnet. Det er dette som var målet til NFF da de begynte sin integreringsprosess i 1997. Siden det årlige deltakertallet i Stjerneligaen har steget jevnt de siste årene, er det også sannsynlig at flere av de store klubbene også oppretter sine egne Stjernelag fremover. Dette vil bidra til større integrering, et mer åpent samfunn for alle i Norge, og kan inspirere til liknende tiltak i andre deler av verden.