Akebrett

Det er mange forhold som spiller inn ved valg av akebrett. Det viktigste er at barnet sitter trygt og godt i akebakken uten fare for å falle bakover eller til siden. Derfor er det på de fleste spesialtilpassede akebrett montert et sete med sele. Da vil barnet sitte trygt og stabilt og kan konsentere seg om å kose seg på tur, uten å streve med å holde seg fast på akebrettet. Det er også plass til ledsager på akebrettene slik at barnet ikke trenger å styre selv. Det kan søkes om akebrett med og uten ratt/styre. Akebrettene kan veie mer enn hva man er vandt med på normale akebrett, dette pga av ekstraustyret som er montert.

Tilbake til tema vinterhjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler vinter

Hvem kan få støtte til akebrett?

AkebrettPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til akebrett. Akebrett er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet om vinteren. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Et Akebrett blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Leverer din bedrift aktivitetshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer akebrett tilrettelagt for funksjonshemmede

Handicare AS ( Prisforhandlet NAV Hjelpemiddelsentralen )
Aktiv Hjelpemidler AS
Bardum AS
Hjelpemiddelspesialisten AS

Andre vinterhjelpemidler

Kjelker
Piggekjelke
Hockeykjelke
Skilator
Sitski
Biski
Pulk
Varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.