Hockeykjelke

Hockeykjelke tilrettelagt funksjonshemmede. Hockeykjelker er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndtere pucken. Bekledning og beskyttelse er den samme som i vanlig ishockey.

Tilbake til tema vinterhjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler vinter

Hvem kan få hockeykjelke?

KjelkerPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. En hockeykjelke er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Hockeykjelker blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Leverer din bedrift aktivitetshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer hockeykjelker

Handinor AS
Aktiv Hjelpemidler AS

Andre vinterhjelpemidler

Akebrett med og uten ratt/styre
Kjelker
Piggekjelke
Skilator
Sitski
Biski
Pulk
Varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.