Telefoni for hørselshemmede

COMMidt AS er spesialister på telefoni for hørselshemmede. Produktene utvikles i nært samarbeid med Rikstrygdeverket (NAV) og produseres i Norge.

Av Roar Austvik, daglig leder ved COMMidt AS

Lydkvaliteten er det viktigste for oss. Når man snakker i telefonen har man kun telefonlyden «å støtte seg til», og derfor blir lydkvaliteten viktigere når man lytter på telefonen enn ellers. Flat frekvenskarakteristikk blir også viktig, slik at man ikke motarbeider innstillingene på høreapparatene. Taleoppfattelsen blir også betydelig bedre når man får telefonlyd på begge ørene. Derfor har vi satset på halsslynger som også er behagelig å ha på seg. Et annet argument for å «henge» slyngen på brystet er at vi der også lett kan få plass til tilstrekkelig batterikapasitet.

En ting man også bør tenke på er at man lett skal kunne skifte batteri selv når det har gått noen år. Multifunksjonalitet er også et viktig tema hos oss. Med multifunksjonalitet mener vi at halsslyngen for mobiltelefon også eksempelvis skal kunne benyttes som samtaleforsterker. Eller for at du skal få lyd fra iPod’en din i samme slynga. Dette for å forenkle «hverdagen» til den som er hørselshemmet. Hverdagslige situasjoner dekkes med samme teleslynge som man benytter for mobiltelefonen ved hjelp av enkle tilleggsprodukter. Dette på en sånn
måte at alt blir enkelt å reise med, og det blir mindre ting å sørge for batteri i, sørge for ladning og lignende. Hvis du klikker deg inn på www.horsel.no, så får du se en DVD som viser hva vi mener med multifunksjonalitet. Den enkleste måten å få hørselshjelpemidler diskrè på er å gjøre dem likt med andre ting som vi alle bruker. Tilleggsvis skal hjelpemidlene være enkle å bruke. Og like selvsagt må alt være tillatt å bruke i bil også. Et annet element er at hjelpemidlene må «sitte godt» under aktivitet som for eksempel sykling/jogging, og de bør også kunne bæres under klær (fisketur….).

Mobiltelefonen
I dag er det slik at snart alle har mobiltelefon. Noen telefoner har Bluetooth og noen ikke. Om din telefon har Bluetooth ser du i menyen på telefonen. Vår Bluetooth- slynge for mobiltelefon heter Blues og den virker opp mot alle Bluetooth mobiltelefoner. For høreapparatbrukere mener vi at det er bedre med halsslynge enn med noe man henger på øret, da høreapparatet allerede tar sin plass (og gjerne brillestang i tillegg). Halsslynga Blues er den eneste Bluetooth teleslyngen for mobiltelefon som er laget for hørselshemmede «fra grunnen av».

Bordtelefonen hjemme
De fleste har vanlig analog telefon hjemme. Her gjelder regelen om at dersom du kan benytte en standard telefon med
teleslynge i røret og som selges i vanlige butikker, så skal du kjøpe telefonapparat selv. Det du derimot skal være klar over er at mange av disse telefonene har dårlig lyd, svak lyd og gjerne en dårlig teleslynge også. Mange trenger en telefon med sterkere lyd. Disse er «hjelpemiddeltelefoner» som tildeles av Hjelpemiddelsentralen på helt vanlig måte. Det som skiller dem fra de vanlige telefonene er normalt at lyden kan stilles til mye høyere nivå (ikke sikkert du bruker høreapparat hele tida) og at lydkvaliteten også er bedre. Mange hørselshemmede ønsker også nummervisning på telefonene. Dersom du har «Auto-T» på høreapparatet (magnet i telefonrøret som slår høreapparatet i T når du holder opp røret) så kan det være lurt å tenke på at røret bør være utstyrt med denne magneten.

Alternativt kan du få en magnet som du «taper» på røret. De fleste Hjelpemiddelsentralene krever at du har prøvd en av «standardtelefonene» og at du fant den for dårlig før du «får» en hjelpemiddeltelefon. Dersom du har svært stort hørselstap så får du veldig mye bedre taleforståelse med løsningen under (se bordtelefon på jobb). Årsaken er at du da får lyd på begge ørene, noe som er viktig for de med store hørselstap. Et eksempel på en god bordtelefon for hjemmebruk er Relation (Hjelpemiddelnr 027603).

Trådløs telefon hjemme
Nye trådløse telefoner støyer ofte på høreapparatet når avstanden mellom dem blir for liten. Dersom den trådløse
telefonen har hodesett-uttak så kan du bruke Classic halsslynge. Noen trådløse telefoner har «toveis høyttalende»-funksjon som gjør at du kan holde telefonen et stykke fra høreapparatet. Men da går til gjengjeld lyden ut i rommet, noe som ikke passer for alle. Det finnes også noen få trådløse telefoner med innebygd teleslynge i røret
og som delvis er skjermet for denne radiostøyen, men erfaringene er at det er vanskelig å bli kvitt denne støyen.
Noen få trådløse telefoner har også innebygd Bluetooth, og da kan du eksempelvis benytte Blues halsslynge.

Bordtelefonen på jobb
På arbeidsplass har de fleste i dag systemtelefoner med display. På jobben er det også mange som snakker mye i telefonen, og man har tilleggsvis også behov for å ha hendene frie for tastatur etc. mens man prater i telefonen. Det er også slik at lydkvaliteten blir enda mer viktig på en arbeidsplass, og lyd på begge ørene blir derfor enda mer viktig enn hjemme. COMMidt har nå laget en forsterker som gjør flere ting. Den heter Tango og leveres med halsslynge. Tango passer til alle bordtelefoner. Den gir selvsagt god og kraftig lyd på teleslyngen. I tillegg forsterker den også opp lyden på telefonrøret så du får god lyd om du ikke har høreapparatet på hele tiden også.

I likhet med halsslyngene til mobiltelefonen kan du også kople til mange andre ting til forsterkeren slik at du kan
ha færre hjelpemidler. For eksempel kan du kople til en mikrofon til forsterkeren slik at du får bedre lyd fra dem som prater til deg på kontoret. Eller du kan kople til en radio slik at du kan lytte til eksempelvis P4 mellom samtalene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.