Vår og tid for nye aktiviteter

Vår og tid for nye aktiviteter?

Våren nærmer seg så smått, og siden dette er årstiden for nye begynnelser, er det også et fint tidspunkt for å begynne med noe nytt, som for eksempel en sportslig aktivitet. I tillegg til de åpenbare helsefordelene ved fysisk aktivitet som vi alle kjenner til, følger det også med en rekke fordeler for mental helse, i form av mestringsfølelse og økt tilfredshet, samt gjerne også økt sosial kontakt og tilhørighet.

Særlig for barn og unge er det viktig med både fysisk aktivitet og sosial tilhørighet, men i følge helsedirektoratet har barn med nedsatt funksjonsevne gjerne problemer med å ta del i uorganisert lek, slik at de blir avhengige av organiserte tilbud. I følge Norges Fotballforbunds undersøkelser er det dessverre færre tilbud tilgjengelig enn for andre barn, og de lagene som finnes opplever gjerne at de har problemer med å nå ut til foreldrene om tilbudene deres.

Som en del av NFFs handlingsplan jobber de målrettet for å kartlegge interessen for deltakelse gjennom samarbeid med fylke og kommune, og for å utvikle treneropplæring og aktivitetstilbudet ikke bare for barn, men for alle aldersgrupper.

Hvis du er usikker på hva som finnes av tilbud der du bor, eller hva som skal til for å opprette et fotballtilbud for spillere med nedsatt funksjonsevne, ta gjerne kontakt med NFF eller din kommune. Er du interessert i håndball eller goalball – et lagspill for synshemmede – håndteres dette av Norges Håndballforbund.

Det finnes også aktiviteter som mange kan ta del i uten at det nødvendigvis stiller for store krav til tilrettelegging og bruk av hjelpemidler. Badminton kan for eksempel spilles i rullestol, enten i ordinær netthøyde eller justert høyde, og bordtennis kan spilles sittende, eller med rackerten i munnen eller lignende. Kampsport kan også tilrettelegges – blant annet er judo erfaringsmessig et godt alternativ for synshemmede.

I tillegg til faktisk idrettsutøvelse er det også mulig å finne økt tilhørighet ved å ta del i supportervirksomhet, eller på annen måte følge et lag eller en atlet. Fans føler gjerne et unikt samhold, og mange supporterklubber er også flinke til å inkludere.

Det å vite siste nytt om laget eller idrettsutøveren man støtter kan også være et statussymbol – særlig om man føler man er tidlig ute med informasjonen. Her kan det i mange tilfeller være lurt å sjekke nyhetssider som spesialiserer seg på tipping tips og lignende, som bet365, da disse gjerne er tidligere ute enn nettaviser og tradisjonelle medier, samtidig som de som oftest også dekker et bredere spekter av idretter.

For mange er det viktigste er å finne en arena der man kan være seg selv. Derfor blir det gjerne nødvendig å tenke litt utradisjonelt – som dataspill. Med de rette hjelpemidlene kan dataspill blant annet gi forbedret koordinasjon og mestringsfølelse, og mange spill har også et sosialt komponent som gir en økt følelse av tilhørighet.