Category Archives: Kommunikasjon

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler som blir utlånt av NAV hjelpemiddelsentralen i Norge. Et hjelpemiddel skal bidra til å løse praktiske problemer. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende. Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke, og det anbefales at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor for råd og veiledning.

En søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen har en svarfrist på en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentralen har ulike skjema som skal brukes for ulike hjelpemidler, tjenester og produkter. Oversikt over skjemaene finner du i skjemaveilederen på NAV sine nettsider.

Leverer din bedrift hjelpemidler til funksjonshemmede og eldre? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Produktoversikt hjelpemidler

I oversikten under finner du informasjon om ulike hjelpemiddelgrupper som blir utlånt av NAV hjelpemiddelsentralen. Klikk på bilde eller link for å lese mer om de ulike hjelpemiddelgruppene, samt se hvilke hjelpemiddelleverandører og hjelpemidler som finnes i de ulike kategoriene. Oversikten er under utarbeidelse, og vil daglig bli oppdatert med nye produktgrupper og hjelpemidler.

Aktivitetshjelpemidler

AktivitetshjelpemidlerAktivitetshjelpemidler for sommer og vinter aktiviteter. Det er ingen grunn til at man ikke skal komme seg ut i friluft, og delta i utendorsaktiviteter bade sommer og vinter. Det finnes mange aktivitetshjelpemidler som kan bidra til et aktivt liv med mye morro både i vann og på land. Mulighetene er mange og vi gir deg et innblikk i hva som finnes av aktivitetshjelpemidler. Les mer om aktivitetshjelpemidler

Datahjelpemidler

DatahjelpemidlerDatahjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Spesialtilpassede datahjelpemidler og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. En datamaskin kan være et nyttig hjelpemiddel både som en funksjonsstøtte ved manglende finmotoriske ferdigheter og som et pedagogisk hjelpemiddel. Datautstyret gir nemlig gode muligheter for individuell tilpasning og forenkling av oppgaver. I tillegg fungerer det utmerket for de fleste som en støtte til kommunikasjon med andre barn og voksne. Les mer om datahjelpemidler

Forflytningshjelpemidler

ForflytningshjelpemidlerForflytningshjelpemidler gir en bedre hverdag for brukere og pasienter som trenger hjelp til forflyttning, og sørger for mindre belastning for pårørende og helsepersonell. For at hjelpeapparatet lettere skal kunne praktisere riktig forflyttningteknikk og dermed skåne pasienten for ekstra belastning/skader er forflytningshjelpemidler til stor hjelp. Pasienten/brukeren kan også lettere bidra med å forflytte seg selv når man har et forflytningshjelpemiddel som fungerer. Les mer om forflytningshjelpemidler

Vinterhjelpemidler

VinterhjelpemidlerFor oss nordmenn er vinteren en årstid de fleste av oss ser fram til og som vi benytter oss av i forbindelse med fritid og aktiviteter. Store og små er ute og nyter snøen og alle de gleder den gir oss – enten man går på ski, står på ski, aker, sitter i pulk eller hva det enn måtte være. Les mer om vinterhjelpemidler


Varmehjelpemidler

VarmehjelpemidlerVarmehjelpemidler er bekledning for hender eller føtter med varmetråder som får strøm fra et integrert batteri. Mange personer med kuldeintoleranse får varmehjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentralen. Det har vært en stor utvikling på varmehjelpemiddelområdet de senere årene hva angår komfort, utseende og teknologi. Dette gir brukeren av varmeprodukter en større mulighet til å finne et produkt som fungerer godt, og ikke minst ser bra ut. Les mer om varmehjelpemidler

Kommunikasjonshjelpemidler

KommunikasjonshjelpemidlerKommunikasjonshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Det er viktig å finne frem til et kommunikasjonshjelpemiddel som gjør at en kan kommunisere mest mulig effektivt, uten å måtte bruke uhensiktsmessig mye krefter. Vanskene kan være medfødt eller ha oppstått tidlig i utviklingen og være knyttet til for eksempel generelle lærevansker, bevegelsesvansker og uttalevansker. I Norge anslår man at cirka 20 000 mennesker ikke har funksjonell tale på bakgrunn av slike utviklingsmessige vansker. Les mer om kommunikasjonshjelpemidler

Hørselshjelpemidler

HørselshjelpemidlerFor de som har hørselshemninger av forskjellig grad finnes det hørselshjelpemidler for å bedre hverdagen og øke muligheten for deltakelse i samfunnslivet. For å komme i betraktning for hjelpemidler må hørselshemningen være varig, dvs. minst to år, og hjelpemidlet det søkes om må være både nødvendig og hensiktsmessig for funksjonsevnen. For å sette i gang søkeprosessen tas det kontakt med helsetjenesten i bostedskommunen. Der vil du få hjelp videre. Les mer om hørselshjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidlerOrtopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan. I praksis dreier det seg om armproteser og benproteser. Proteser som plasseres inne i kroppen ved hjelp av kirurgi regnes ikke som ortopedisk hjelpemiddel i henhold til lov om folketrygd. En ortose skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Les mer om ortopediske hjelpemidler

Seksualtekniske hjelpemidler

Seksualtekniske hjelpemidlerFor personer med varig og vesentlig nedsatt seksuell funksjonsevne på grunn av funksjonshemning, kan det gis stønad
til seksualtekniske hjelpemidler gjennom Folketrygden. Stønadsmottaker må ha gjennomgått medisinsk vurdering som sier at videre medisinsk behandling ikke viI bedre funksjonsevnen. Søknad om seksualtekniske hjelpemidler følger ikke vanlig saksgang som andre søknader om hjelpemidler. Les mer om seksualtekniske hjelpemidler

Spisehjelpemidler

SpisehjelpemidlerSpisehjelpemidler er hjelpemidler som hjelper personer med funksjonnedsettelser til å spise selv. Å spise er en komplisert prosess og flere faktorer kan påvirke spisingen. Det kan være medisinske forhold, barnets motoriske utvikling, blant annet munnmotorikk eller barnets generelle utvikling. Noen kan ha svelge- og tyggevansker, ufrivillige bevegelser eller spasmer som kan gjøre spising vanskelig. Noen ganger kan enkel tilrettelegging med gode spisehjelpemidler bidra til å gjøre måltidet til en positiv opplevelse. Les mer om spisehjelpemidler

Synshjelpemidler

SynshjelpemidlerHar du en varig og alvorlig synsnedsettelse kan du ha rett til synshjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din. Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på lyd og syntetisk tale. Andre er basert på den taktile sansen. Smarttelefoner overtar for mange funksjoner og det utvikles stadig apper som synshemmede kan ha god nytte av. Det finnes forskjellige former for ikt-hjelpemidler, leselist og syntetisk tale, og det finnes også muligheter for å koble tavlekamera til datamaskinen. Les mer om synshjelpemidler


Hørselshemmet i arbeidslivet

Den største utfordringen som hørselshemmet i arbeidslivet er ofte det å bli tatt inn og vurdert etter mine evner og kvalifikasjoner, og ikke etter hørsel! Med kreativitet kommer man langt.

Birte har nattopp startet på Telenor Open Mind, og trives veldig godt. – Det betyr mye for meg å være i jobb. Det
utfordrer både kropp og sinn å gå på jobb og det gir i seg selv en mening. Jeg vet at jeg betyr noe og bidrar med
noe og den mestringsfølelsen jeg får når jeg klarer noe på jobben er viktig. Det er fornuftig også og gir økonomisk
trygghet, smiler hun. Før hun begynte på Telenor Open Mind har Birte hat flere ulike jobber. Hørselshemningen gir noen ekstra utfordringer når det gjelder å komme ut i arbeid.

– Det er lettere å få småjobb for en kortperiode via nettverket og vha. hospitering enn en fast jobb. Ofte er det lett å få småjobb på lager eller innen fysiske jobb som for eksempel anleggsgartner, flyttejobb og lignende. Jobber hvor det er lite kommunikasjon. Jobber som krever at man snakker mye med andre, kan være vanskelig å få, fordi andre tror at hørselshemningen vil være et problem. Men med litt kreativitet trenger den ikke å være det! Det går fint at å fungere godt i en jobb som krever kommunikasjon og samhandling med andre.

Kommunikasjon med kollegaer
Selv har Birte valgt en jobb som krever at hun kommuniserer mye, fordi hun ønsket å satse på et yrke som krevde høyere utdanning og som gir henne flere utfordringer i hverdagen. Hun forteller ivrig om hvordan hun takler jobbhverdagen som krever mye samhandling med andre.
– Ofte improviserer jeg, hvis jeg ikke har tolk. Ved å bruke papir og penn, ulike skriveprogram på PC, bruke mobilen for å taste, kroppsspråk og mimikk, munnavlesing og ved å snakke tydelig går det greit. Jeg greier meg egentlig stort sett bra ved munnavlesning og har ganske bra «stemmetale». Hun tenker seg litt om
– Nå som jeg er inne på Telenor Open Mind har jeg blitt mer bevisst på det å bruke tolk på arbeidsplass. Spesielt i begynnelsen brukte jeg mye tolk, og nå gjør jeg det på dager hvor det er spesielt mye prat, for eksempel i forbindelse med møter og konferanser. Men jeg har også opplevd at kollegaer foretrekker at vi prater direkte uten tolk – det vil si ved munnavlesning og tydelig tale med papir og penn som støtte. Andre ganger føler kolleger trygghet når tolken er med, spesielt i begynnelsen. Jeg forklarer nye folk litt om mitt hørselstap, og det å bruke tolk, slik at folk blir mer komfortable med situasjonen. En av utfordringene er at folk er forskjellige, og dermed reagerer forskjellig på mitt hørselstap. Dette må jeg være bevisst på når jeg møter dem.

Hjelpemidler
Det finnes ulike hørselshjelpemidler for hørselshemmede som kan brukes i arbeidslivet.
– Det eneste hjelpemiddelet jeg bruker nå, er tolk, sier Birte. Ellers har jeg ikke hatt behov for hjelpemidler. Jeg søkte om trådløs teksttelefon, men det falt bort siden den avdelingen jeg jobber i har svært lite telefonsamtaler
– de fleste benytterepost. For oss som har et hørselstap, er den teknologiske utviklingen veldig positiv. Mye kan gå via epost og sms, og det gjør behovet for å ta telefonsamtaler mindre, smiler hun.
– Og det gjør det jo litt lettere. Man slipper spesialløsninger. Hun forteller at av å til kan det være nødvendig med noen spesialløsninger.
– Da jeg jobbet på Havforskningsinstituttet hadde jeg en «brannvarslingssak», fordi jobbsituasjonen var annerledes enn det den er her. Det finnes flere ulike varslingssystemer som man kan bruke når man er hørselshemmet, både i forhold til brann, telefoner, andre alarmer osv. Avhengig av hva du har behov for i den jobben du har. Slike ting, og tolk, dekkes av NAV. Man kan ta kontakt med hjelpemiddelsentralen, som har kompetanse på dette, for å få hjelp til tilretteleggingen i arbeidssituasjonen. En god arbeidshverdag hvor man slipper å slite unødig er viktig, understreker Birte

Drømmejobben
Når vi spør Birte om hva drømmejobben er tenker hun seg om og sier,
– Jeg kan ikke akkurat peke fingeren på hva slags type yrke det er, men kan si at drømmejobben min per i dag består av en arbeidsplass som gir meg utfordringer, trivsel, varierende og meningsfylte oppgaver, greie kolleger og sjef der vi har god tone blant oss, fleksitid på dagstid 5 dager i uken, gode lønnsvilkår med god pensjonsordning og feriemuligheter, liten avdeling på fra 5 til 10 stk eller liten bedrift, muligheter til å utvide kompetanse på kurs, og utvikle meg som person.

Morsomme nyheter innen språk og kommunikasjons utvikling for barn

Normedia har nylig lansert rykende ferske datahjelpemidler og multimediaverktøy som skal hjelpe barn til bedre språk, bedre konsentrasjonsevne og bedre læringsmuligheter.

Klikker 5
Klikker 5 er et omfattende multimediaverktøy blant annet for for barn som ikke kan bruke tastatur. Programmet gir
muligheter for lese- og skrivetrening, begrepstrening, og fremmer kommunikasjon. Med dette programmet kan barna
lage egne bøker med en eller to brytere. Man kan lage tavler for kommunikasjon og skrivetavler, og hele veien uttales det barnet skriver. Barn med lese- og skrivevansker har stor nytte av dette produktet. I andre europeiske land er hjelpemidler som dette innført i grunnskolen, som et nyttig verktøy både for funksjonsfriske barn og barn med spesielle behov. Klikker 5 kan by på bilder, ord, lyd og tale, animasjoner og videoer. Med i programmet følger en del ferdige tavler som er basert på kunnskapsløftet.

Omega- IS
OmegaOmega Interaktiv Språklek er lansert i disse dager. Programmet er ment å stimulere språk- og kommunikasjonsutviklingen hos barn som er i ferd med å oppdage språket og skriftspråket. Programmet har utgangspunkt i et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Lund i Sverige, og er laget for at barna skal kunne se konsekvensene av det de sier og skriver. Et eksempel på dette er at hvis barnet skriver at mannen hopper over bananen, så vil det komme frem et bilde som viser at mannen hopper over bananen. Dette kan være en språklig vekkelse for mange barn. Programmet er spesielt egnet for barn over 5 år, som har reduserte språk- og kommunikasjonsevner.

Minnelek
Minnelek er et helt nytt dataprogram som stimulerer til hukommelsestrening for elever med konsentrasjonsvansker f.eks barn med ADHD. Studier viser at barn med konsentrasjonsvansker har stor nytte av denne type program, og at læringseffekten er svært positiv. I Sverige er denne type dataprogram svært populære.

Vil du vite mer om produktet, se egen nettside for Minnelek:
www.minneslek.se
For flere opplysninger om Normedias produkter: www.normedia.no

PCEye – Nyhet fra Tobii

Tobii PCEye er utviklet for å gi flere mennesker med store fysiske handikap tilgang til sin egen datamaskin. Modulen benytter den presise og stabile Tobii øyestyringsteknologien i ny design som raskt og enkelt kan monteres på datamaskinen. Dermed får brukeren full øyestyrt tilgang til vanlige Microsoft Windows-program og -funksjoner.

Hvem har nytte av PCEye?

Tobii PCEye er et datahjelpemiddel som passer godt for kognitivt sterke brukere som ønsker tilgang til standard PC-program. Produktet er utviklet med tanke på brukere med svekkede motoriske evner, eller som trenger et alternativ til datamus.

PCEye vil være til nytte for:

– Brukere med svekkede motoriske evner pga. ALS
– Personer med ryggmargsskader
– Brukere med noen typer nevrologiske sykdommer
– Nøyaktig øyestyring

Tobii PCEye er et hjelpemiddel som gir en nøyaktig sporing av blikket ditt og overfører bevegelsene til en muspeker på skjermen. Ulike individuelle forhold som ukontrollerte hodebevegelser eller forskjellige lysforhold vil ikke påvirke nøyaktigheten av øyestyringen fra Tobii PCEye.

Etter at du har installert nødvendig programvare, satt på festeanordningen og montert modulen, fullfører du konfigurasjonsveiledningen og en kort kalibreringsprosess, og du er klar for å bruke øyestyringen. Innstillingene og kalibreringen lagres og du vil sjelden eller aldri måtte kalibrere på nytt for samme bruker. Med Tobii PCEye kan du også lagre innstillinger for flere profiler, slik at modulen kan brukes av flere brukere, for eksempel i et klasserom.

Bruk med kraftig PC

Tobii PCEye tilbyr øyestyring til bruk på kraftige PC-er. Dette passer godt for de som ønsker høy ytelse, eller for dem som vil henge med på den teknologiske utviklingen. Du kan oppgradere PC-en uten å bytte ut øyestyringsenheten. Slik kan du fortsette å bruke de programmene, spillene osv. som du er vant til.

Penger er ikke alt

Roar Austvik er gründeren bak suksessfirmaet COMMidt AS som produserer kommunikasjonshjelpemidler for hørselshemmede.

Roar Austvik er mannen bak suksessproduktene Tango, Jazz, Blues, Medley og andre hjelpemidler som bærer navn fra musikkverdenen. Det er ikke tilfeldig at nettopp disse navnene er valgt. De spiller alle på at musikk er lydopplevelse og henspeiler på kommunikasjon. Nettopp det er Roar Austviks visjon, slik vi oppfatter det. Produktene fra COMMidt hjelper mange med forskjellige hørselhemninger til et bedre, mer aktivt og deltakende liv, og det er Roars mål når produktene utvikles.

Vi hadde fått en avtale med Roar hvor vi skulle på besøk for å møte mannen bak denne enestående satsingen. Vi skulle bli litt kjent med produktene, bedriften, bedriften som produserer for COMMidt, og brukerne. Roar, som i
tillegg til å være daglig leder for bedriften, også tar seg av markedsføringen i Norge, hadde satt av en hel dag til Ergostart for at vi skulle få et godt innblikk i hva som må til for å skape gode hjelpemidler i en trygg og solid bedrift.

Roar tok oss også med for å møte en bruker av COMMidts løsninger. Roar kan fortelle at det hele startet med en satsing innen telefoni og data, men at det snart dreide seg mot telefoni og hørselhemning, som nå er hovedsatsingsområdet. I tillegg driver COMMidt en klinikk hvor tilpasninger til spesielle behov er hovedproduktet.
Kona Irene, som er audiograf, er lederen for Hørselsenteret. Hørselsenteret blir i hovedsak benyttet av mennesker fra regionen, men Roar kan fortelle at noen av kundene bor såpass langt unna at de kommer med fly til Værnes.

Fra starten i 1992 frem til nå har utviklingen vært veldig god. Produktene har fått et godt rykte, både teknisk, estetisk og brukermessig sett. I 2005 startet eksport av COMMidts produkter, og i dag eksporteres det til Australia og mange land i Europa, for eksempel Storbritannia og Israel. I følge Roar har COMMidt et meget godt samarbeid med Rikstrygdeverket, nå NAV, Hjelpemiddelsentralene, Innovasjon Norge og SINTEF, og han lar oss få oppfatningen av at uten dette samarbeidet ville utviklingen vært mye vanskeligere. Det kan vi kanskje forestille oss, men samtidig mener vi at et slik samarbeid er lettere å få gjennomført når man forhandler med en mann som Roar Austvik. Han har en idealisme som skinner gjennom i alt han sier, og hans begrunnelser for valgene er så gode, at enhver vil ha tro på at dette er noe å satse på.

Hørsel – et samfunnsproblem
–En av syv i den vestlige verden har et hørselsproblem, en av tjue bruker høreapparat, og den vanlige oppfatningen har vært at man må øke lydstyrken for å kompensere for hørselstapet, sier Roar. Det er en helt feil måte å nærme seg problemet på, og Roar har tatt konsekvensene av dette. Alt handler om signal og støy, og derfor er det viktig å få god kvalitet på lyden, i tillegg til at den må være høy nok. I hans produkter legges det stor vekt på lydkvaliteten, og dette blir lagt inn allerede i planleggingsfasen. Roar kunne fortelle at lydkvaliteten deres er så god, at en verdenskjent produsent av lydprodukter primært for musikk (hodetelefoner, mikrofoner), uoffisielt
innrømmet at COMMidts lydkvalitet var bedre.

Det er fire kriterier som skal oppfylles når et produkt utvikles; det skal ha meget god lydkvalitet, det skal være
estetisk, brukervennligheten skal være på topp, og i tillegg skal det være flerfunksjonelt. Med flerfunksjonalitet
mener Roar at samme enheten man bruker å prate i mobiltelefonen med, også skal kunne brukes til andre ting, for eksempel kommunikasjon med sideperson i bil, i sosiale sammenhenger, i møter osv. Slik blir det totalt sett mindre utstyr å drasse på, og mindre å sette seg inn i. Selv om hovedfokuset ligger på god lydkvalitet, er det like viktig at brukervennligheten er slik at alle kan bruke disse løsningene.

– Man skal ikke glemme at hørselhemninger er noe alle aldersgrupper har, og man må tilrettelegge slik at alle kan greie å betjene hjelpemidlene, fra de aller yngste til de aller eldste. Det er en utfordring for oss, kan Roar fortelle. Samarbeid for brukeren For å greie dette er man avhengig av gode innspill fra alle som har med utviklingen av produktene å gjøre. Ved COMMidt har de en stab bestående av mennesker i ulik alder, med variert bakgrunn og mangfoldige interesser.

– Det er viktigere at mennesker som skal jobbe sammen i team, passer godt sammen, enn hva de faktisk kan. Men vi har vært heldige og skaffet oss dyktig arbeidskraft. Man kan lære opp medarbeidere til den jobben de skal utføre, nesten uansett bakgrunn, men man kan vanskelig lære dem å lage et godt samarbeidsmiljø, er Roars faste mening om nettopp dette. Vi i Ergostart fikk se resultatet av denne filosofien ved vårt besøk. Det var veldig tydelig at de som jobber der har et meget godt arbeidsmiljø, og tonen mellom de ansatte var god. Jeg fikk inntrykk av at alle stod på lik linje. Men uansett om tonen var uformell og kameratslig, lå ikke alvoret langt unna. Det skinte tydelig igjennom at hver enkelt var dedikert til sitt virke og at bedriften var viktig for alle.

Entusiasme gir resultater
Hva kan så grunnen være til at denne lille bedriften, med kun ti ansatte, har en slik suksess både nasjonalt og internasjonalt? Det er flere grunner til dette, men en av hovedårsakene er nok at de som jobber med dette er entusiastiske og opptatte av brukeren. En slik innstilling er lett for andre mennesker å merke og virker positivt inn på potensielle kunders oppfatning både av produktet og av produsenten.
– For meg er det viktig at man faktisk hjelper mennesker som har et problem i dagliglivet, å stille på lik linje med andre mennesker uten dette problemet. Det kan vi si at vi gjør. Med den «nye» telefonbruken som gjorde seg gjeldende da mobiltelefonene ble allemannseie, ble de som hadde hørselshemning enda mer isolert enn de var før. Vi hjelper dem, slik at de kan benytte telefon som alle andre mennesker. Det i seg selv er minst like viktig som å tjene penger. Vi kan heller ikke legge skjul på at vi er nødt til å tjene penger i tillegg, vi er nødt til å betale
lønn til de som jobber med dette, men det er ikke drivkraften bak satsingen og utviklingen i COMMidt, sier Roar.

Bedriften som produserer COMMidts produkter er en arbeidsmarkedsbedrift som befinner seg i Levanger sentrum. Nord-Trøndelag fylke, Levanger kommune og Verdal kommune er de største eierne. Bedriften beskjeftiger omlag 170 personer og ble opprettet i 1970. Bedriftens elektroavdeling, som er ISO-sertifisert, har moderne utstyr for produksjon av små og mellomstore serier av kretskort. En del av COMMidts produktutvikling foregår også her, ved hjelp av Innherred Produkters egen produktutvikler. En slik konstellasjon betinger et nært og godt samarbeid for at resultatet skal bli optimalt. At det ikke er noe problem i denne sammenhengen, skjønner Ergostarts utsendte umiddelbart.

Tonen mellom Roar og de ansatte ved Innherred Produkter minner mer om en samling gamle kjente enn om situasjonen hvor Roar faktisk er en av Innherred Produkters største kunder. Vi blir tatt imot av elektroavdelingens leder, Alf Skjerve, som forteller oss litt om selve bedriften generelt og om elektroavdelingen spesielt. Omvisningen i elektroavdelingen viser oss at Roar Austviks hjertebarn blir tatt godt hånd om av alle de ansatte. En liten overraskelse for Ergostart var at hver eneste enhet produsert for COMMidt, blir manuelt kontrollert for feil i to omganger før det blir sendt ut på markedet. I løpet av vår omvisning på bedriften får vi hele tiden bekreftelser på vårt inntrykk av Roar Austviks filosofi som bedriftsleder, og nettopp denne filosofien gjør at det blir kort vei fra alle ledd i organisasjonen og opp til ledelsen. For oss i Ergostart virker det som om dette også er et overordnet mål for daglig leder ved COMMidt, Roar Austvik.

Når vi så tenker på at dette er et helnorsk produkt, utviklet og produsert på lokalt plan, og med eksport og stor anerkjennelse internasjonalt, kan vi føle en viss stolthet. Vi i Ergostart får det bestemte inntrykk av at Roar
Austvik mener alvor med sin satsing i COMMidt, og at vi neppe har hørt det siste ordet derfra.

Brukeren: Terje Hellesø
Vi møter rektor Terje Hellesø på hans arbeidsplass ved Tuv skole i Ronglan, Levanger Kommune. Terje er stort sett døv på høyre øre og bruker høreapparat på venstre øre. Vår oppfatning er at det må være et problem å skulle være rektor med et slik handikap. Som rektor er man jo avhengig av å kunne snakke i telefon, man må kunne oppfatte det som blir sagt uten misforståelser, og man må kunne delta på møter, snakke til forsamlinger og i det hele tatt delta aktivt på mange plan. Når man møter Terje, er det vanskelig å forestille seg at han har så store problemer med hørselen. Han har imidlertid hatt god tid til å lære seg å leve med det, fordi han har brukt høreapparat i 50 år. Terje benytter halsslyngen Blues fra COMMidt, som kommuniserer med mobiltelefonen via bluetooth. Dermed får Terje telefonlyden rett på øret, slik som ved vanlig bluetooth håndfrisett. Han er meget fornøyd med produktet, og setter pris på den «anonymiseringen» som er gjort ved å «forkle» hjelpemiddelet. Halsslyngen kunne vært en MP3-spiller som i dag benyttes av veldig mange. Ergostart var i følge med Roar Austvik ved dette besøket, og det var interessant å overvære møtet mellom produsent og bruker. Det som kanskje var gjennomgående tema, var tilgjengeligheten til slike hjelpemidler. Det betyr mye for hver enkelt bruker at fagpersonene de møter faktisk har kunnskap om, og formidler videre sin innsikt i hvilke hjelpemidler som fins og som kan passe i den spesifikke brukerens situasjon.

Vi fikk vite at det kun var øre-nese-halsleger som kunne rekvirere høreapparater, som forøvrig ble behandlet som «protese» og ikke som hjelpemiddel. Audiografene derimot, som er eksperter på hørsel, har ikke slik rett. Det som Terje satte størst pris på var nok brukervennligheten ved dette hjelpemiddelet. Nettopp det var meget viktig, mente han, fordi at mange av brukerne var eldre mennesker uten stor erfaring i bruk av moderne teknologi. Denne teknologibarrièren vil nok bli mindre etter hvert som brukerne tilvenner seg bruk av ny teknologi. Det samme problemet har jo vært gjeldende ved alle store nyskapninger innen teknologi, man kan bare se på radioen da den kom,
TVen da den kom osv.

Terje kunne fortelle oss at når han kjører bil, har han store problemer med å kommunisere med sidepersonen, fordi han har det døve øret vendt mot passasjeren. Senere samme dag skulle Terje og kona ut på en lengre biltur, for så å returnere noen dager senere. Stor var både gleden og overraskelsen da Roar dro opp fra sekken en mikrofon som løser problemet med kommunikasjon med passasjeren. I samme slengen fikk han også hjelpemidler som vil bedre kommunikasjonsevnen ved møter og i sosiale situasjoner ellers. Alt sammen kobles til den halsslynga han likevel bærer stort sett alle sine våkne timer.

Enklere kommunikasjon med nye produkter

Data- og kommunikasjonsmarkedet er i stadig utvikling. Til glede og nytte for brukergruppen med behov for kommunikasjonshjelp.

Ole-Bernhardt Vangen fra Permobil Dialog har kommentert de siste nyhetene innen kommunikasjonshjelpemidler. Han er begeistret for de nye produktene. Han er opptatt av at produktene skal være funksjonelle for brukeren i hverdagen. Blir kommunikasjonshjelpemiddelet for komplisert, kan det fort bli at det ikke lenger et hjelpemiddel, sier han til Ergostart.

SmartTalk & SmartSpeak
SmarttalkDen nye Smartserien fra Permobil ble nylig lansert. Hjelpemidlene er tiltenkt brukergruppen som starter med kommunikasjon for første gang, eller de som ønsker et enkelt kommunikasjonshjelpemiddel i de daglige oppgavene. Mange regner denne talemaskinen som en av markedets enkleste fordi bruker- og programmeringsterskelen er veldig lav. Den har store symbolfelter og gjenkjenner overlegg automatisk. Talemaskinen er godt egnet for barn og mennesker med kognitiv svikt. Med dette produktet kan ikke brukeren konstruere sin egen tekst, men ved å trykke på et bildefelt uttales setninger som er lest inn på talemaskinen. Talen er dermed digital. Maskinen er svært enkel i bruk og kan tas med.

Mind Express
MindExpressMind Express er et datahjelpemiddel og programvare som er utviklet for å kunne benyttes både til de enkle og mest avanserte kommunikasjonsoppgaver. Programvaren fra Permobil kan utvikles i tråd med de fleste av brukerens evner og behov, noe som kan fremme kognitiv og funksjonell utvikling. Symbolbrukere kan dessuten skrive grammatisk riktig ved at programvaren korrigerer grammatikken automatisk, den bøyer verb, substantiv, korrigerer fortid/nåtid, entall og flertall. Derfor er Mind Express unik sammenlignet med andre produkter innen samme felt. Programmet kan bruke både digital og syntetisk tale. Det vil si at man enten kan velge ord ved å trykke på bildeknapper, eller forme ordene selv ved å bruke et tastatur. Skjermen kan deles opp i ønsket antall felter for best mulig kommunikasjon. Programmet støtter omgivelseskontroll med stor funksjonalitet, telefonering fra fast telefon og mobil telefon, og full SMS-støtte. Med litt opplæring er programmet lett å redigere/tilpasse, og kan gjøres av de som er nære brukeren. Mind Express fungerer godt sammen med Tellus 3 +, disse to leveres ofte ut sammen.

Tellus 3+
Tellus3Tellus 3+ er en plattform for kommunikasjonsprogrammer. Denne skjermbaserte talemaskinen er klargjort for bruk av omgivelseskontroll, pekeskjerm, brytere, mobil og internett. Tellus 3+ kan benyttes med mange kommunikasjonsprogrammer, noe som gjør enheten fleksibel. Enheten har fem trykkfelter ved siden av skjermen som kan
programmeres til valgfrie funksjoner. Det er en stor fordel at den er tilrettelagt til alle funksjoner som en bruker ofte trenger, og er designet for å være en komplett kommunikasjonsenhet. Tellus+ 3 finnes kun i en størrelse, og forhandles av Permobil.

SpeakOut
SpeakOutDette produktet sies å være det siste innen tekst-til-talemaskiner blant de som bruker Accapella talesyntese. SpeakOut har et unikt frasesystem og direkte tale. Den kan kobles til mobiltelefonen, noe som gir brukeren stor fleksibilitet og mange muligheter. Produktet er laget for brukere som kan lese og skrive, og håndteres omtrent som en vanlig datamaskin. Talen er syntetisk. Det vil si at brukeren selv konstruerer ordene som uttales. Dette produktet leveres ikke med bildesymboler, men det følger med to skjermer som gjør at brukeren kan kommunisere med andre også ved å bruke tekst i stedet for lyd-uttale.

For mer informasjon om produktene, se leverandørens hjemmesider: www.permobil.no

Nye pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet

Mange barn opplever vanskeligheter med å tilegne seg kunnskap på grunn av forskjellige funksjonshemminger. To av disse tre programmene fra Microdaisy tar mål av seg til å hjelpe på dette. Det siste sikrer at ikke barna ikke uforvarende sletter eller endrer andre filer og programmer på datamaskinen. Nye datahjelpemidler pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet.

Økt leselyst og lesehastighet
Lesehastighete-Lector er et lesetreningsprogram for PC som hjelper personer til å bli flinkere, blant annet ved å fokusere på ett ord av gangen. Programmet er blitt utarbeidet i samarbeid med spesialpedagoger som til daglig arbeider med lesevansker. Testing viser at e-Lector hjelper personer med lesevansker til å lese lettere, raskere samt gjøre lesingen mer lystbetont. e-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. All tekst man har eller finner elektronisk, kan leses i e-Lector. For eksempel nettsider, dokumenter og e-post. Programmet brukes bl. a. av blinde elever i språkfag, til innhenting av utenlandske tekster for trening av uttale, det brukes av bevegelseshemmede via bryterstyring, av mennesker som har vært utsatt for ulykker og av fremmedspråklige for å lære seg norsk.

Nå kan alle lage presentasjoner
PresentasjonerDet å lage en nettside eller innhold til en nettside kan virke veldig vanskelig og kun forbeholdt de proffe programmererne. Det har også kommet enklere verktøy for «folk flest», men det er likevel alt for avansert for mange av barna våre. MultiMedia Lab Express har blitt utviklet i samarbeid med Spesialpedagogisk Instituttet (SIT) i Sverige og har sikret skolen og hjemmet et multimedia-verktøy som er tilgjengelig for alle. Ved hjelp av en rekke hjelpemidler og standardmaler som ligger ferdig i programmet kan barn få lov til å være kreative og lage sine egne nettsider, presentasjoner eller enkle e-læringsoppgaver. MultiMedia Lab Express gir brukerne mulighet til å dele det de har laget, over internett (eks. skolens nettside eller læringsportal) via et tastetrykk. Brukergrensesnittet i MultiMedia Lab Express er lettfattelig og kan tilpasses den enkelte. Knapper kan skjules og størrelsene kan endres. I tillegg inneholder programmet støtte for talesyntese slik at menyer, filnavn og all tekst kan bli lest opp.

Nytt program sikrer datamaskinen din
Sikrer datamaskinenNår barn får fritt spillerom foran pc-en, skjer det fort at mapper blir flyttet og filer slettet. Ikonene står hulter til bulter, og maskinen blir tregere og tregere. Noen ganger stopper alt opp. Ifølge Mikrodaisy kan Skanix Illusion Wiz sette en stopper for de kostbare reparasjonene. Programmet er en enklere og mer brukervennlig versjon av det som brukes ved skoler over hele Europa. Standardvalg og automatisk konfigurering gjør oppsett av programmet
enkelt. Programmet kan også være til god hjelp for privatpersoner andre, mindre datakyndige som vil sikre sine datamaskiner på en enkel måte Heretter kan du altså bare la barna leke seg på pc-en uten å være redd for at den skal henge seg opp, eller bli ødelagt på annen måte. Hver gang maskinen skrus av og på igjen, vil den være som ny.