Seksualtekniske hjelpemidler

For personer med varig og vesentlig nedsatt seksuell funksjonsevne på grunn av funksjonshemning, kan det gis stønad
til seksualtekniske hjelpemidler gjennom Folketrygden. Stønadsmottaker må ha gjennomgått medisinsk vurdering som sier at videre medisinsk behandling ikke viI bedre funksjonsevnen.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvordan søker man?

Søknad om seksualtekniske hjelpemidler følger ikke vanlig saksgang som andre søknader om hjelpemidler. Da dette gjelder private og intime forhold, går ikke hjelpemiddelet ut via hjelpemiddelsentralen. Man får rekvisisjon på sykehusavdelinger som har kompetanse innen gynekologi, urologi og nevrologi, eller av privatpraktiserende spesialister med samme kompetanse. De har rekvisisjonsrett på hjelpemidlene og kan bestille dem direkte hos leverandør. De gir også veiledning ved utprøving av hjelpemidlene.

Hvilke seksualtekniske hjelpemidler kan man søke om?

Det finnes mange seksualtekniske hjelpemidler på markedet, men Folketrygden har bare godkjent et par leverandører av slike hjelpemidler. Hjelpemiddelet må være merket og godkjent i henhold til norsk lovgivning. Da dekkes søknaden i sin helhet av Folketrygden. Rikstrygdeverket. De kan tilby ulike seksualtekniske hjelpemidler, for eksempel
vakumpumpe ved manglende ereksjon, eller massasjestaver.

Leverer din bedrift seksualtekniske hjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvordan får man hjelpemiddelet?

Man får levert hjelpemiddelet direkte fra leverandøren.


Tema om sex og samliv
For tidlig utløsning
Ereksjonsproblemer
Impotens


Artikler relatert til seksualtekniske hjelpemidler
Sex en naturlig del av livet også for funksjonshemmede
Er det en menneskerett å ha sex
Sex og samliv
Sterilisering
Blind erotikk
Mister sexlysten ved bruk av p-piller
Vold og overgrep mot kvinner med funksjonshemning

Leave a Reply

Your email address will not be published.