Skilator

En skilator er et ganghjelpemiddel for bruk på snø, og oppforder til oppreist possisjon og naturlig gange. Til sammenligning med en rullator er det istedenfor hjul påmontert et par ski. En skilator kan enkelt justeres etterhvert som barnet vokser, og finnes i flere størrelser fra barn til voksen. En skilator er et godt hjelpemiddel for aktivitet og trening om vinteren.

Tilbake til tema vinterhjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler vinter

Hvem kan få skilator?

KjelkerPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. En skilator er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Skilator blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Leverer din bedrift aktivitetshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer skilator

Hjelpemiddelspesialisten AS
Aktiv Hjelpemidler AS

Andre vinterhjelpemidler

Akebrett med og uten ratt/styre
Kjelker
Piggekjelke
Hockeykjelke
Sitski
Biski
Pulk
Varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.