Tag Archives: nedsatt syn

Også synshemmede kan surfe på nettet!

Synshjelpemidler

Synshjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Har du en varig og alvorlig synsnedsettelse kan du ha rett til synshjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din. Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på lyd og syntetisk tale. Andre er basert på den taktile sansen. Smarttelefoner overtar for mange funksjoner og det utvikles stadig apper som synshemmede kan ha god nytte av. Det finnes forskjellige former for ikt-hjelpemidler, leselist og syntetisk tale, og det finnes også muligheter for å koble tavlekamera til datamaskinen. Mange klarer seg med forskjellige spesialluper.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvem kan få synshjelpemidler?

Er synsevnen din redusert til ca. 6/18(0,33), vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynd. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler.

Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Aktuelle hjelpemidler må være både nødvendige og hensiktsmessige for at du skal kunne fungere i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Riktig søknad gir raskere svar

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. Er det behov for hjelp til utredning og utprøving sender kommunehelsetjenesten, øyelege eller andre en henvisning til NAV Hjelpemiddelsentral. Aktuelt hjelpeskjema fylles ut og vedlegges søknadsskjema. Du kan få raskere svar hvis du selv skaffer den informasjonen som NAV Hjelpemiddelsentral trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden om synshjelpemidler

Diagnose og erklæring fra øyelege. Søknaden sendes NAV hjelpemiddelsentral i fylket ditt. De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder.

Hva kan du få av synshjelpemidler?

Svaksyntoptikk

Det finnes en rekke optiske hjelpemidler (luper, lupebriller, kikkerter, kikkertbriller etc) som du på visse vilkår kan få stønad til. Du kan få filterbriller hvis du er unormalt sterkt lysømfintlig.

Leverer din bedrift synshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Andre synshjelpemidler

ADL hjelpemidler (praktiske hjelpemidler i dagliglivet), datahjelpemidler, orienteringshjelpemidler, belysningshjelpemidler, hjelpemidler for skriving og lesing av punktskrift og daisyspillere for å høre lydbøker er andre eksempler på synshjelpemidler som kan være aktuelle.

Vanlige briller

Vanlige briller eller kontaktlinser som korrigerer brytningsfeil i øyet (langsynthet, nærsynthet eller skjeve hornhinner) dekkes ikke. Det finnes visse unntak for barn/unge under 18 år samt ved noen spesifikke øyelidelser.

Når kan du få utlevert hjelpemidlet?

Hvis hjelpemidlet finnes på lager, tar det normalt to uker fra søknaden er behandlet til hjelpemidlet blir levert til kommunen. Hvis man må bestille hjelpemiddelet, kan det ta opptil fem uker.

Artikler relatert til synshjelpemidler

Hverdagshjelperne
Bojo AS – de synshemmedes håp
Tre store nyheter innen synshjelpemidler
Tre nye norske DVD filmer med synstolking
Leselist
Blind arbeidstaker
Taktilt tegnspråk
Eikholt Ressurssenter for døvblinde
Hvor blind og døv er du egentlig blitt av å se og høre
Adaptor AS med fokus på hele mennesket